Byrådslederkandidatene Roger Valhammer (Ap) (t.v) og Harald Victor Hove (H) i front for alle toppkandidatene for de ulike partiene. Moderatorene Atle Kvamme (t.v) og Espen Børhaug (helt til høyre) fra Bergen Næringsråd.
Byrådslederkandidatene Roger Valhammer (Ap) (t.v) og Harald Victor Hove (H) i front for alle toppkandidatene for de ulike partiene. Moderatorene Atle Kvamme (t.v) og Espen Børhaug (helt til høyre) fra Bergen Næringsråd.

Dette er viktigst for politikerne i Bergen

03.09.2019

Lurer du på hva som er den aller viktigste næringspolitiske saken for førstekandidatene i Bergen? Her får du svaret.

Alle toppkandidatene Bergen stilte i dag til debatt hos Bergen Næringsråd. Før det braket løs med dueller på scenen, fikk partitoppene ett minutt til å svare på hva som er dere viktigste næringspolitiske enkeltsak. Dette var svarene:

Erlend Horn, Venstre: Videre utbygging av Bybanen. Flere folk på kollektiv bidrar også til økt næringsaktivitet og bedre fremkommelighet for næringslivet. Vekst i investeringer langs traséen sørover viser at kollektivutbygging også styrker næringslivet.

Harald Viktor Hove, Høyre: Stimulere til at flere utbyggere har lyst til å bygge ut denne fantastiske byen. Vi må ha mindre detaljer fra byråkratene, og bli en ja-by for en grønn og bærekraftig byutvikling som alle vil bo i.

Håkon Pettersen, KrF: Vi må løfte frem sosialt entreprenørskap slik at vi utvikler Bergen i tett samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Mikkel Grünner, SV: Gjennom klare miljøkrav kan vi stimulere næringslivet til å finne miljøvennlige løsninger. Dette har vi sett med elektrifisering av ferger og hurtigbåter. Norge hevder seg internasjonalt og skaper en sterk eksportindustri. Den samme posisjonen må vi ta innenfor flytende havvind.

Ove Sverre Bjørdal, Senterpartiet: Vi må stimulere til økt kunnskap i regionen. Vi er ikke konkurransedyktige på produksjon, men hjernekraften vi utvikler i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, forvaltning og næringsliv kan vi bygge fremtiden vår på.

Roger Valhammer, Ap: Vi må styrke havbyen Bergen og videreutvikle den verdensledende posisjonen vi naturlig har. Vi har fremragende forskningsmiljøer og et høykompetent næringsliv innenfor klima, energi, marin og maritim sektor, vi ligger i front på teknologi, og kan vi satse mer på både blå bybane og havvind.

Sofie Marhaug, Rødt: Vi trenger et trygt og regulert næringsliv der arbeidstakernes rettigheter er sikret med minstelønnsordninger og gode arbeidsvilkår. Vi går til kamp mot sosial dumping.

Thor Bakke, MDG: Vi skal tilrettelegge for et næringsliv som utvikler miljøvennlige løsninger som bidrar til at vi når klimamålene.

Tor Woldseth, Frp: Vi skal fjerne ytre bomring og eiendomsskatt, tilrettelegge for bedre parkering, og dermed gjøre det enklere å drive næringsvirksomhet. Så skal vi ha en ny KPA (Kommuneplanens Arealdel) så fort som mulig som er mye mindre detaljert.

Trym Aafløy, Folkeaksjonen Nei til Bompenger: Vi skal avskaffe køen i plan- og byggesaker. Det skal være raskere behandling av alle søknader og saklige begrunnelser for avslag.

Les mer om debatten her