Warncke i utvalg for bedre rekruttering til Forsvaret

20.08.2019

Bergen Næringsråds adm. direktør Marit Warncke deltar i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling.

Utvalget skal gi innspill til hvordan Forsvaret skal klare å rekruttere de best egnede og mest motiverte i en situasjon der arbeidstakerne vil stille andre krav til arbeidsgiver enn tidligere generasjoner gjorde, og der Forsvaret i større grad enn tidligere har behov for forskjellige typer kompetanse og flere kvinner.

Utvalget skal også foreslå tiltak til hvordan Forsvaret kan samarbeide med sivile bedrifter for sikre tilgang på nødvendig kompetanse.

Utvalgets rapport planlegges overlevert til Forsvarsdepartementet i løpet av våren 2020.

Utvalget ledes av Berit Svendsen, direktør i VIPPS internasjonalt.

Øvrige utvalgsmedlemmer: 

  • Områdedirektør Christian Chramer, NHO Oslo, Oslo/Tromsø

  • Oberst Terje Hanssen, Forsvaret, Bardufoss

  • Adm. dir. Anne-Kari Bratten, Spekter, Oslo

  • HR direktør Øystein Bakken, Teleno

  • HR direktør Marie Nathalie Kathleen Offman Mathiesen, Grieg Seafood ASA

Les mer om utvalget på Forsvarsdepartementets nettsider