Marit Warncke, Adm. Dir. i Bergen Næringsråd på Hordaland på Børs.
Marit Warncke, Adm. Dir. i Bergen Næringsråd på Hordaland på Børs.

Positiv utvikling i næringslivet

20.08.2019

Næringslivet i Bergensregionen går bra, og det er stor tro på en positiv utvikling også i 2020. Det viser en ny kartlegging som Bergen Næringsråd har utført hos sine medlemmer.

Optimismen fra i fjor har økt og det er stor tro på utviklingen kommende år, sier administrerende direktør Marit Warncke, som presenterte tallene på arrangementet Hordaland på Børs. - Det er stabilitet i arbeidsmarkedet nå, og næringslivet har gått fra «for få oppdrag» til perioder med kapasitetsutfordringer.

Undersøkelsen er gjennomført i løpet av den siste uken og har 371 svar som er fordelt på 50% av bedrifter under 50 ansatte, og 25% av bedrifter over 200 ansatte.

Vil ansette flere
Hele 85% av respondentene i undersøkelsen svarer at det går som forventet eller bedre enn forventet. Samtidig oppgir 95% av de har økt aktivitet eller stabilitet. Det bekrefter at den positive utviklingen fra i fjor fortsetter inn i 2019 og i 2020. For det er 94% som sier at de vil ha like mange eller flere ansatte neste år.

Krevende politisk bilde i valgkampen
Vi har et utrolig krevende bilde frem mot valget lokalt, der begge fløyer vil måtte samarbeide med ytterfløyer. Derfor kan medføre uforutsigbarhet og omkamper, sa Warncke under presentasjonen.

Medlemmene ønsker at politikerne skal prioritere innovasjon og omstilling, klima- og miljø, et styrket kollektivtilbud og satsing på havbyen Bergen.

Kompetanse er viktig for næringslivet, og styrking av høyere utdanning og øke kvaliteten i grunn- og videregående skole scorer høyest på kompetansesiden.

På skattesiden er det selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og formueskatt er de mest utfordrende utgiftene. 

Tror bompenger gir mer vei og kollektiv
2 av 3 av medlemmene i næringslivet er for bompenger, og 3 av 4 mener at bompenger medfører at vi får mer vei og kollektiv om vi betalere bompenger.

Bærekraft på topp
Når medlemmene skal prioritere de viktigste enkeltsakene er det «utvikle Bergen til Norges mest bærekraftige by» som trekkes fram som den viktigste sakene. Deretter følger «raskere bygg- og plansaksbehandling» og fulgt av «flerkulturell arbeidskraft» og «intercity Bergen-Voss».

-Bruk stemmeretten, uttrykte Marit Warncke. - Det er et svært uoversiktig bilde frem mot valget, og det er viktig at vi alle bidrar og gir bruker vår stemme for å sikre et styringsdyktig byråd.

Her kan du se presentasjonen av temperaturmålingen blant våre medlemmer

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511