Næringslivets nattoginitiativ

12.08.2019

Anbudsfrist for å drifte togstrekningen Bergen-Oslo var 1. august. Signér oppropet fra næringslivet om et bedre nattogtilbud.

Å reise med nattog er for personer og virksomheter en god mulighet til å redusere klimagassutslippene fra reiser mellom Bergen og Oslo. Dagens nattogkapasitet er imidlertid altfor liten. Med mindre man har bestilt reisen flere uker i forveien, noe som ikke alltid er mulig i et aktivt næringsliv, er det så å si umulig å få soveplass. Da tvinges man over på fly.

Vi ønsker at staten må:
- sikre et bedre nattogtilbud mellom Bergen og Oslo
- at tilbudet blir mer kundeorientert
- at tog blir et godt alternativ til fly på strekningen

Dette vil bli fulgt opp mot Jernbanedirektoratet som nå skal vurdere anbudene, og vil også være et tema på Bergen Næringsråds Transport- og logistikkdag 29. august. 

Slutt opp om tilbudet og bidra til at 1000 personer støtter tiltaket.  Det gjør du gjennom å signere her