Hva skal til for at Bergen vokser?

28.08.2019

Rambøll presenterte sin rapport «Bedre byer» på Bergen Næringsråds møtearena. Hva skal til for at Bergen er attraktiv? Hva vil man ha for å bo i Bergen? 

- Rapporten viser at for Bergen var noen av de viktigste punktene trygghet mot kriminalitet, ren luft, gode arbeidsmuligheter og tilgang på bolig til en fornuftig pris, sier Lene Berger Henriksen i Rambøll. 

Hva hindrer veksten?

Rambøll har også spurt innbyggerne om de mener de forskjellige punktene er gjeldende for Bergen, for så å se forskjellen. Dette er en såkalt gap analyse. Selv om Bergen kommer bra ut på mange punkter, så har man mye å jobbe med for å øke attraktiviteten, og slik øke veksten i byen.

Tilgang på bolig til fornuftig pris mener kun 18 prosent av de spurte er gjeldende for Bergen. Videre er det 57 prosent som mener byen er trygg, og kun 49 prosent mener det er gode muligheter for arbeid. Bare 41 prosent mener at Bergen har ren luft.

 


I panelet, Marit Warncke (adm. dir. Bergen Næringsråd), Ole Petter Thunes (adm. dir. Rambøll), Ine Grung (leder Bergens Mødre) og Julie Andersland (byråd for klima, kultur og næring). Moderator Espen Børhaug fra Bergen Næringsråd til høyre.

Veien videre

-Vi har satt i gang flere tiltak som vil øke attraktiviteten. Kommuneplanens arealdel, bybanen og ny boligstrategi skal føre til flere og billigere boliger og fortsette å holde luften vår ren, hevdet Julie Andersland. Bergen Næringsråd har tidligere ytret kritikk mot den nye KPA, fordi man er bekymret for at innholdet kan skape mer utflytting og høyere boligpriser.

At mange opplever arbeidsmarkedet som dårlig skapte engasjement. -Her har vi, næringsliv, akademia og det offentlige et felles ansvar for å vise de mangfoldige arbeidsmulighetene som faktisk er her, sier Marit Warncke. Den eneste byen som ikke har problemer med arbeidsmuligheter er Oslo, kunne Petter Thunes slå fast, og næringslivet her er nok mer syklisk. Det skaper utfordringer for å holde på kompetanse.

Samtlige av paneldeltakerne var enige i at man må holde sammen om de overordnede målene, unngå omkamper, og ha et langsiktig perspektiv. Bergen er godt på vei til å bli en attraktiv, bærekraftig by, men vi har et stykke igjen å gå, sa Ina Grung.