Hører det offentlige på næringslivet?

30.08.2019

I følge Virkes rapport om handel og turisme i sentrum opplever næringslivet i Bergen at kommunen ikke hører etter eller legger til rette. Stavanger kan skilte med langt bedre tall.

Sammen med Bergen Næringsråd og Bergen Sentrum presenterte Virke i dag sin rapport om handel og turisme i sentrum. I tillegg til mye annet interessant var det noe oppsiktsvekkende at 59 prosent av de spurte mente kommunen ikke la til rette for å drive næring, hele 74 prosent mener det er byråkratisk og kun 25 prosent mente at næringslivet ble invitert til dialog i relevante, viktige saker.

I Stavanger får man langt bedre tall, blant annet er det kun 29 prosent der som mener kommunen ikke legger til rette for å drive næring. Er det slik at kommunen ikke forstår seg på næringslivet i Bergen?

-Det er sjelden vi faktisk snakker om saker fra næringslivets perspektiv i bystyret, sa Tor Woldseth (FrP). Julie Andersland (V) mente imidlertid at man på mange måter diskuterer næring hele tiden, eksempelvis i saker som bybane og kommuneplanens arealdel. Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove, hevdet at det er for lite forståelse av hvordan næringslivet fungerer og hvilke behov det har. Man snakker ikke samme språk. Dette stilte Trym Aafløy (FNB) seg bak. 

Det som er sikkert er at noe må gjøres når så mange i næringslivet opplever at de ikke blir hørt eller ivaretatt av kommunen. 

 

 

Vegard  Kolnes
Vegard Kolnes
Næringspolitisk rådgiver

Vegard er utdannet statsviter med mastergrad fra UiB, Institutt for Sammenlignende Politikk. I tillegg til å være prosjektleder for Energilandet jobber han generelt med næringene energi, byutvikling, transport & samferdsel og sjømat.   

Etter studiene jobbet Vegard med forskning ved CMI på prosjekter som omhandlet skatteunndragelse, skatteparadiser, korrupsjon, lobbyisme og petroleumssektoren i utviklingsland. Han jobber også som veileder, sensor og gjesteforeleser ved Universitetet i Bergen på tema relatert til næringsliv, korrupsjon og metode.