Engasjerte utviklere, politikere og forvaltere diskuterer modellen av fremtidens Mindemyren.
Engasjerte utviklere, politikere og forvaltere diskuterer modellen av fremtidens Mindemyren.

Bybanen skaper en helt ny bydel

23.08.2019

Bybanen legger til rette for en helt ny og moderne bydel på Mindemyren. Dette var det bred enighet om på dagens frokostmøte hos Bergen Næringsråd.

Det var en forfriskende enighet om bybanen når man tok debatten om bybanen som byutvikler på vår møtearena i dag, i samarbeid med Sweco og BOB.

Næringsliv og politikere fra både Høyre og Arbeiderpartiet var alle samstemmige om bybanens egenskap til å skape investeringer, næringsutvikling, boligutvikling og viktig fortetting. Nå skal den bygges gjennom Mindemyren og resultatet ligger an til å bli en helt ny bydel.

En ny bydel

- Mindemyren blir en utvidelse av sentrum, hevdet Ole Kleppe, konserndirektør for Eiendomsutvikling i BOB. Mindemyren har i lang tid bestått av arealkrevende næring, men skal som et ledd i bybaneutbyggingen gjøres om til et levende område med boliger, næring, kulturtilbud, med mer. Sweco kunne fortelle om hvordan man spesielt legger til rette for blågrønne strukturer.

Det gamle vassdraget mellom Solheimsvannet, via Kristianborgvannet og ut i Nordåsvannet skal gjenåpnes. Her skal man legge til rette for egne økosystem med blant annet ørret. Man skal også ha gress, planter og trær langs bybanetraseen. Denne flotte felles infrastrukturen skal betales av utbyggerne gjennom en avgift for hver bygd kvadratmeter. 

Mette Svanes, direktør i plan og bygningsetaten, kunne meddele at samtlige av de 25 sonene i Mindemyren prosjektet nå har interessenter med planer om utbygging. Samtidig svarer hun på spørsmål om Mindemyren kan bli et eksempel på fremtidig byutvikling at det kommer an på hvor godt man klarer å koordinere mellom alle utbyggerne. Dette stiller høye krav til utbyggerne så vel som kommunen, sier Svanes.


F.v. Atle Kvamme og Mette Svanes.

 

Viktig med forutsigbarhet

Utbyggerne er imidlertid svært positive til de høye kravene, sier Ole Kleppe. Det gir mer forutsigbarhet, gitt at man har en god dialog og tett samarbeid. Kun et usikkerhetsmoment ble trukket frem på møtet, nemlig bidraget til den felles infrastrukturen. Det er usikkert hvor stort dette blir, og hva utbyggerne egentlig skal være ansvarlige for å bygge.

Dette kan gjøres enda mer uforutsigbart og vanskelig dersom utnyttelsen av tomtene blir utfordret av den nye kommuneplanens arealdel. Her hevdet Harald Victor Hove, byrådslederkandidat fra Høyre, at resultatet av dyr infrastruktur og strenge begrensninger på utbygging kunne bli svært dyre boliger som barnefamiliene ikke vil ha råd til. Det blir ikke et problem, argumenterte ordfører Marte Mjøs Persen (AP), som pekte på det gode samarbeidet mellom utbyggere og kommunen så langt.


F.v. Marte Mjøs Persen, Harald Victor Hove, Atle Kvamme

 

 

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)