Bergen Næringsråd partner i jordomseiling

04.06.2019

I perioden 2021-2023 planlegger Statsraad Lehmkuhl å gjennomføre sin første jordomseiling noensinne, og Bergen Næringsråd går inn som partner. – Dette kommer til å bli en fantastisk reise og manifestasjon av hvordan tilstanden i havet er, men også hva vi kan gjøre med det, sier adm. direktør Marit Warncke.

Jordomseilingen har fått navnet "State of the Ocean", og har som mål å sette fokus på bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Bærekraftig lederskap i fokus
- Vi går inn med en betydelig støtte i dette. Vi vil og gi alle våre medlemmer muligheten til å kunne invitere kunder og partnere om bord på de forskjellige verdenshavnene, forteller Warncke. - Vil vil også, i samarbeid med andre partnere, tilby medlemmer og ungdom muligheten til å delta på deler av strekkene. Vi vil også kjøre ledertrening og lederkurs om bord, med fokus på Sustainable leadership.

Samler alle viktige krefter
- Det betyr utrolig mye for oss, samarbeidet med Bergen Næringsråd er helt avgjørende for det prosjektet som jordomseilingen skal være. Vi vil samle forskning, akademia og næringsliv og har tenkt taktisk i forhold til anløpene slik at skipet kan brukes til å fremme norske næringsinteresser. Det er fantastisk at Bergen Næringsråd går inn som partner, sier en svært fornøyd direktør i Stiftelsen Statsraad Lehmkul Håkon Vatle.

Se ruten og alle havnene Statsraaden skal ta her 


I tillegg til Bergen Næringsråd er også Utenriksdepartementet, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Høgskolen på Vestlandet, NORCE, Fjordkraft, Bergens Rederiforening, Bjerknessenteret, Mowi og Venneforeningen for Statsraad Lehmkuhl med som partnere.