Sirkulær ressursgruppe opprettet

27.05.2019

Verden går tom for ressurser. Fremtidens næringsliv må være sirkulært.

Bergen Næringsråd har i samarbeid med BIR stiftet en ressursgruppe for sirkulærøkonomi. Formålet med gruppen er å etablere en arena på tvers av bransjer, som skal arbeide for å fremme sirkulære forretningsmodeller ved å bygge nettverk og dele kompetanse. Målet er å skape nye arbeidsplasser og verdier gjennom å legge til rette for nye materialstrømmer på tvers av eksiterende verdikjeder.

Gruppen skal også arbeide for å drive frem piloter som kan løse utfordringer knyttet til overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi. Resultatene skal deles. På den måten kan kunnskap om hvordan næringslivet kan oppsirkulere avfall fra en næring til å bli ressurs for en annen næring, bli tilgjengelig for alle.

Linn Cecile Moholt, BIR, leder
Stina Kildedal-Johansen, Hansa
Gard Kvalheim, LAB
Brede Lærum, Equinor
Maria Bos, BKK
Trond Leganger, Ragnsells
Gro Elin Bjerga, NORCE
Ingmar Høgøy, Blue Protein AS
Lars C. Pedersen, ÅF Advansia
Marius Kaland, PwC
Ulrikke Hernæs, BIOMEGA
Hanne Wetland, NETLIFE
Rune Gaasø, Clean Shores Global
Judit Bragelien, Høgskulen på Vestlandet
Torunn Totland Stangervåg, Innovasjon Norge
Lise Reinertsen, Bergen kommune

 

Spørsmål om Ressursgruppe Sirkulær, kontakt adm. kontakt Atle Kvamme

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511