Les Bergen Næringsråds årsmelding for 2018

26.04.2019

Vi er en aktiv medlemsorganisasjon med mange jern i ilden og med mange spennende prosjekter på gang. I vår årsmelding finner du ut hva!

Det har vært god aktivitet i Bergensregionen i 2018, og optimismen er for fullt tilbake i næringslivet. Det har medført økt sysselsetting, inngåelse av nye kontrakter i våre store næringer, og aktivitet tilbake på normalt nivå etter motbakkeårene på Vestlandet fra 2014-2017, skriver Bergen Næringsråds styre i sin melding.

For Bergen Næringsråd har året vært preget av arbeid med og vedtak i store næringspolitiske avgjørelser med stor betydning for regionen og næringslivet. Det gjelder vedtak om flytting av godshavnen ut av sentrum, lokaliseringsvalg for marin forskningsklynge, endelig vedtak i Stortinget om bygging av Sotrasambandet, og at Hordaland skal bli en del av det nye Vestland fylke.

Les hele styrets melding, om alt vi har gjort innen næringspolitikk, på møtearenaen og om hva våre 16 ressursgrupper har vært opptatt av i 2018, blant mye annet. God lesning!

Årsmelding 2018