Fra venstre: Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd), Agathe Schjetlein (Finans Norge), Katrine Trovik (DNB) og Idar Kreutzer (Finans Norge).
Fra venstre: Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd), Agathe Schjetlein (Finans Norge), Katrine Trovik (DNB) og Idar Kreutzer (Finans Norge).

Finansnæringen samles om bærekraft

12.04.2019

Finansnæringen ønsker å bidra til å gi Norge grønn konkurransekraft. Mer enn 30 regionale ledere møtte Finans Norge for å diskutere hvordan.

Finans Norge har utarbeidet et grønt veikart for hvordan finansnæringen frem mot 2030 skal bli lønnsom og bærekraftig gjennom finansiering, forvaltning og forsikring. - Finansnæringen treffes av konsekvensene av klimautfordringene. Vi blir også i økende grad ansvarliggjort for hvordan vi forvalter våre midler og vår kompetanse slik at samfunnet utvikles i en grønn retning, sier adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge.

Sammen med Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft, besøkte han Bergen for å diskutere problemstillingen.

- Dere har sterke nok selskaper i hele verdikjeden til å skape et økosystem på sustainable finance i regionen, men vel så viktig er det å velge hvilke områder dere skal jobbe videre med. Det er umulig å løse alle utfordringer samtidig, så det gjelder å starte med et grundig arbeid på enkeltområder, sier Kreutzer.

Kreutzer påpeker at det øvrige næringslivet som skal gjennom en grønn transformasjon trenger risikokapital og lånefinansiering. Finansnæringen kan legge føringer og bidra med sin kompetanse for å bidra til at klimamål nås, samtidig som det skapes nye verdiskapende arbeidsplasser.

Møtet med Finans Norge var i regi av Bergen Næringsråds Ressursgruppe Finans, men var utvidet med flere deltakere fra den regionale finansnæringen.

- Vi fikk nyttige innspill. Nå tar vi dette med oss videre med tanke på hvordan vi skal samarbeide i regionen om disse problemstillingene. Vi er konkurrenter, men i disse store spørsmålene har vi mye gevinst å hente ut på å samarbeide, sier Katrine Trovik, som er leder i ressursgruppen.