Bergen Opportunity

07.04.2019

Nytt mentorprogram skal få frem flere talenter med innvandrerbakgrunn. Bidra ved å nominere en deltager eller delta som mentor!

- Bergen Opportunity skal få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og skal styrke Bergens posisjon som internasjonal og inkluderende by, sier Marit Warncke, Adm. dir. i Bergen Næringsråd.

Bergen Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for talentfulle innvandrere med høyere utdanning eller fagbrev. På sikt skal prosjektet bidra til at flere med innvandrerbakgrunn tar ledende posisjoner i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Planlagt oppstart er allerede i slutten av mai. Dermed er det full mobilisering for å finne innvandreretalentene i regionen og koble på de rette mentorene. 

Mangfoldig initiativtager

Ressursgruppe Mangfold og inkludering er initiativtager til Bergen Opportunity. Ressursgruppen representerer bransjene: energi, sjømat, teknologi, rådgivning, kultur, reiseliv og det offentlige, og har en felles opplevelse av det er for lite kulturelt mangfold på ledelsesnivå i bergensregionen.

- Bergen Opportunity skal forberede næringslivet og det offentlige på morgendagen ved å jobbe systematisk med mangfold. Det vil gi bedre utnyttelse av ressursene som ofte ikke blir brukt fra innvandrerdelen av befolkningen, sier ressursgruppeleder Elin Sarai.

Alt å vinne

- Bergen Opportunity har fått bred offentlig tilslutning og er dermed en mulighet for arbeidsgivere til å satse på sine talenter med flerkulturell bakgrunn uten å betale en krone. Jeg håper å se mange nominasjoner fra våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Her har en alt å vinne, sier prosjektleder og næringspolitisk rådgiver Iver N. Belle-Ramos i Bergen Næringsråd.

 Prosjektet er tildelt 800.000kr fra IMDi sin nasjonale tilskuddsordning for mentorprogram, samt støtte fra NAV Vestland og Bergen kommune.

Hvem kan søke?

Bergen Opportunity skal velge ut 20 deltagere med innvandrerbakgrunn. Følgende kriterier er satt for utvelgelsen (enkelte unntak kan gjøres):

- Flerkulturell bakgrunn (første- eller annengenerasjons innvandrer)

- Høyere utdanning eller fagbrev

- Beherske norsk muntlig

- Ambisjon om å ta ledende posisjoner i arbeidsliv og samfunnet for øvrig

Siste frist for å søke om deltagelse eller nominere kandidater er 29. april.

 

Hvem er mentorene?

Mentorer rekrutteres fra ledende posisjoner i arbeidslivet, og på bakgrunn av bransjekunnskap, nettverk og motivasjon. Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Programmet vil gi grundig opplæring og oppfølging i mentorrollen. Ta kontakt med iver@bergen-chamber.no dersom du ønsker å bli kontaktet om å være mentor.

Bergen Opportunity er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, NAV Vestland og IMDi.

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011