Fra venstre: Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd), Björgólfur Hávarðsson (NCE Seafood), Gisle Nondal (GCE Ocean Technology), Anne Jacobsen (NCE Media) og Atle Sivertsen (Finance Innovation)
Fra venstre: Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd), Björgólfur Hávarðsson (NCE Seafood), Gisle Nondal (GCE Ocean Technology), Anne Jacobsen (NCE Media) og Atle Sivertsen (Finance Innovation)

Kamp om digitale hoder

27.03.2019

Bedriftene i Bergen har et skrikende behov for mer digital kompetanse. – Regionen vår er full av spennende jobber og prosjekter. Her er det mange muligheter for de med rett kompetanse, sier Geir Mikalsen i Bergen Næringsråd. 

I en fersk kartlegging har 166 utvalgte ledere svart på spørsmål om digital kompetanse. Til sammen vil disse ansette over 600 digitale medarbeidere hvis de finner de rette medarbeiderne. 

Les resultatene fra kartleggingen her.

Kunstig intelligens 
Det er størst behov for kompetanse innen kunstig intelligens og maskinlæring. Digitalisering av verdikjeden scorer nesten like høyt. Big data, sikkerhet og programmering er andre områder der det er et betydelig behov for mer kompetanse. 

På motsatt ende av skalaen er 3D-print, AR/VR og fysiske roboter, der bedriftene oppgir at de i dag har lav kompetanse, men heller ikke et voldsomt behov for mer kompetanse. IoT og blockchain ligger midt på treet. 

– Undersøkelsen viser at det er et stort behov for kompetanse innenfor mange områder, også områder som vi på forhånd trodde var smale. Det er tydelig fra ledere i bedriften at de trenger kompetanse innen eksempelvis blockchain og IoT, sier Inge Ådland i VIS. 

Nye forretningsmodeller 
Tre av fire bedrifter ser på nye forretningsmodeller basert på digitalisering, mens 8 av 10 bedrifter sier de jobber med komplekse digitale prosjekter. – Vi vet at mange bedrifter er tungt inne i digitalisering på et strategisk og forretningsmessig nivå, men dette var likevel et overveldende høyt resultat, sier Ådland. 

Klynger i kompetansesamarbeid 
Kartleggingen er gjort av Bergen Næringsråd og VIS i samarbeid med fire av klyngene i regionen. NCE Media er en av partnerne, og mediebransjen har stått i digital omstilling lenge, og var den første bransjen som virkelig ble truffet av digitalisering. Anne Jacobsen i NCE Media sier bransjen har opparbeidet mye kompetanse. 

– Mange av våre bedrifter jobber nå med å eksperimentere og implementere løsninger særlig rundt AI, skyløsninger og nye verktøy for journalistikk. Utfordringene handler om å få tak i rett kompetanse. I bunn og grunn handler ikke digitalisering om verken roboter, kunstig intelligens eller andre verktøy. Det handler om kompetanse, sier Jacobsen. 

Finansbransjen er kanskje den bransjen som har vært gjennom den største omveltning i de siste årene. Atle Sivertsen i NCE Finance Innovation er overbevist om at mer er i vente og at tempoet må holdes oppe. 

– Digitalisering handler til syvende og sist om å skape gode kundeopplevelser. Jeg tror finansbransjen kan utvikle dette i enda høyere tempo ved å rekruttere medarbeidere fra andre bransjer, eksempelvis fra mediebransjen. Vi har et enormt datagrunnlag i næringen, så det vi trenger er å bli bedre på maskinlæring og kundetilpasning av løsningene, sier Sivertsen. 

Björgólfur Hávarðsson i NCE Seafood sier sjømatbransjen har et stort og bredt behov for kompetanse innen alt fra drift til avanserte teknologier og dyp programmering 

– Men dette handler ikke bare om en enkelt bransje. Vi må samarbeide på tvers for å synliggjøre attraktiviteten i byen og de gode mulighetene Bergen byr på innen jobb og utdanning, sier han. 

IT-sikkerhet er ikke regnet som blant de viktigste driverne blant respondentene i kartleggingen, men innen energi og finans er behovet relativt stort. 

– IT-sikkerhet kommer til å bli betydelig viktigere fremover, og jeg tror nok at mange undervurderer betydningen av dette, sier Gisle Nondal i GCE Ocean Technology.  

Vil jobbe videre 
Det er kommet mange forslag i kartleggingen til hvordan den digitale kompetansen i regionen kan styrkes. 

– Det er mange som gjør litt, men vi må samordne kreftene enda bedre, så dette jobber vi videre med. Kartleggingen er starten på et viktig arbeid med å heve den digitale kompetansen i regionen, sier Geir Mikalsen. 

Her er kartleggingen. 

Fakta om undersøkelsen: 

  • Utført i januar og februar 2019. 
  • Bergen Næringsråd, VIS, GCE Ocean Technology, NCE Media, NCE Seafood Innovation Cluster og NCE Finance Innovation står bak. 
  • 166 utvalgte personer har svart. 

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)