Nils Valland presenterte den nye avtalen mellom Corvus Energy og Grønneviken AS på frokostmøtet "Stopp sløsingen" 19. mars.
Nils Valland presenterte den nye avtalen mellom Corvus Energy og Grønneviken AS på frokostmøtet "Stopp sløsingen" 19. mars.

Batterirevolusjon med arbeidsmarkedsbedrift på laget

19.03.2019

Den verdensledende batteriprodusenten Corvus Norway og arbeidsmarkedsbedriften Grønneviken AS, har inngått avtale om produksjonssamarbeid til Corvus sin nye batterifabrikk i Bergen. 

Corvus Energy ble etablert i Canada i 2009 og i Norge i 2015, og er verdensledende på Lithium Ion batterier til fartøy på sjø. Selskapet har hovedkontor i Bergen. Corvus Energy har den største installerte basen av batteripakker til skip der hoveddelen er til ferge og passasjertransport, offshore og ulike typer frakte og arbeidsbåter.
- Batterirevolusjonen innenfor maritim sektor er i full gang, og Norge er i sentrum av denne utviklingen. Vi ønsker å levere de beste løsningene i bransjen, og produksjon i Norge vil gjøre det mulig for oss å raskere utvikle og teste nye løsninger som kan svare på behovet som kommer de neste årene, sier konsernsjef Geir Bjørkeli i Corvus Energy, i en kommentar.

Grønneviken er på sin side den største arbeidsmarkedsbedriften for varig tilrettelagte arbeidsplasser i Bergen kommune. Selskapet ble etablert i 1976, og har i over 42 år skapt verdier gjennom inkludering. -For oss er denne kontrakten nok et bevis på at bedrifter som Grønneviken gir konkurransekraft til norsk næringsliv. Alle våre arbeidstakere har ulik kompetanse og egenskaper som kan benyttes til verdiskapning utfra deres forutsetninger. For flere av arbeidstakerne er oppgaver som krever nøyaktighet og er repeterende spesielt gode. Gjennom kontrakten med Corvus Norway får vi mer av denne type oppgaver, forteller daglig leder Jan Olav Langeland i Grønneviken.

Kontrakten mellom Corvus Norway og Grønneviken AS starter opp 1. juni 2019 og inneholder produksjon og tjenester fra tre av Grønnevikens mange avdelinger. - Vi er utrolig glad for å være med og bidra til økt aktivitet hos andre bedrifter i bergensområdet. Grønneviken sine fabrikker er lokalisert 15-20 minutter fra vår nye batterifabrikk i Bergen, og gir oss en viktig kortreist fleksibilitet og miljøeffektiv logistikk for produksjonskomponenter og emballasje til vår produksjon, forteller Nils Valland, Supply Chain Manager i Corvus Energy.