Camilla Solheim Nore, Endre Haukeland, Svein-Helge Hanken, Fredrik Adams og Erlend Norvoll i gruppe fem stakk av med seieren for å pitche den beste bærekraftstrategien, her avbildet med dommerpanelet.
Camilla Solheim Nore, Endre Haukeland, Svein-Helge Hanken, Fredrik Adams og Erlend Norvoll i gruppe fem stakk av med seieren for å pitche den beste bærekraftstrategien, her avbildet med dommerpanelet.

Bærekraftstrategi fra de unge

11.03.2019

Sist tirsdag var mer enn 60 unge talenter fra sjømatnæring fra hele verden samlet på Young Leadership Summit (YLS), en egen samling for de unge på den globalt ledende konferansen North Atlantic Seafood Forum (NASF) i Bergen. 

På menyen var engasjerende presentasjoner om brukspotensialet til Blockchain fra DNV GLs Ingunn Midttun Godal, landbasert havbruk fra Atlantic Sapphires Karl Øystein Øyehaug og en solid innføring i plast og mikroplast problemet fra Bergens egen Marte Haave fra NORCE. 

I tillegg fikk deltagerne den krevende utfordringen i å lage en bærekraftstrategi som skulle presenteres for adm.dir i et gitt sjømatselskap. I panelet for å vurdere disse presentasjonene satt intet mindre enn Andreas Kvame (CEO i Grieg Seafood), Henning Beltestad (CEO i Lerøy Seafood Group), og Fredrik Witte (CEO i Cargill Aqua Nutrition North Sea). Etter en intens workshop på 45 minutter fikk gruppene 2 minutter hver på å overbevise panelet om at deres bærekraftstrategi var den beste.

Bærekraftstrategien måtte være visjonær, men oppnåelig innen 3 år, ta høyde for alle 3 pilarene for bærekraft (sosial, miljø/klima, og økonomisk) og ta sikte på å vinne markedsandeler blant generasjon Z og således også kunne tiltrekke nye og unge talenter til bedriften. I tillegg skulle man definere konkrete mål helt fra det strategiske til det operasjonelle. Disse måtte være forankret i SMART (specific, measureable, achievable, relevant og time-bound).  

Det var mange gode forslag og det ble brukt mange forskjellige strategier for å få den beste pitchen. -Det var ingen enkel avgjørelse. Samtlige har levert gode strategier, men noen har klart å være litt mer fokusert og konkret, og levere en litt mer engasjerende presentasjon, kommenterte panelet før de avga sin avgjørelse og kåret gruppe fem til vinner. 

Young Leadership Summit skal være en møtearena for de unge lederne i sjømatindustrien med et fokus på faglig påfyll og nettverksbygging med en internasjonal målgruppe. Se også gjerne erfaringene fra fjorårets arrangement: bergen-chamber.no/nyheter/siste-nytt/2018/03/havfruene-stakk-av-med-seieren/ 

Workshop:

 

Topptungt panel:


(Fra venstre: Andreas Kvame, Henning Beltestad og Fredrik Witte)