Arbeiderpartiets mest sannsynlige byrådslederkandidat Roger Valhammer i debatt om fremtidens Bergen med Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove.
Arbeiderpartiets mest sannsynlige byrådslederkandidat Roger Valhammer i debatt om fremtidens Bergen med Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove.

Vil ha byarena i sentrum

15.01.2019

Byrådet vil bidra til at det bygges en byarena i sentrum – så sant det er mulig. Dette var én av flere nyheter som ble presentert på Bergenskonferansen.

Da den siste byarenarapporten ble presentert i Bergen Næringsråd i august, lovet byrådsleder Harald Schjelderup å konkludere på tomtevalg i løpet av kort tid. På Bergenskonferansen kunne han fortelle at byrådet ønsker å gå videre med to alternative plasseringer; på Nygårdstangen og på Kokstad.

(Se bilder fra Bergenskonferansen her)

Sentrumsløsning er det beste
-Vi er enige med Bergen Næringsråd og alle andre som mener at en byarena i byens sentrum vil være den beste løsningen. Det forslaget vi har fått se på Nygårdstangen må omarbeides en hel del om det skal ha en mulighet til å bli realisert. Forslaget utfordrer også gjeldende reguleringsplan på vesentlige områder, men byrådet er villig til å se på hva som er mulig å få til, sa Harald Schjelderup foran 350 deltakere i salen.

-Hvorfor da gå videre med Kokstad i tillegg?

-Nettopp fordi det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til sentrumsalternativet. Vi tror at en byarena på Kokstad kan realiseres innen relativt kort tid. I bydelen Ytrebygda melder dessuten flere idrettslag om et sterkt behov for en ny hall.

Bergen Næringsråd mener: Det er helt avgjørende at en byarena realiseres i Bergen sentrum. Bergen kommune og private initiativtakere må nå samarbeide om veien videre. Bergen Næringsråd skal fortsatt være en aktiv pådriver i dette arbeidet. 


Alle heier på Dokken

Dokken var et annet sentralt diskusjonstema på Bergenskonferansen, som arrangeres i samarbeid med Eiendomsmegler Vest, OBOS, Opus og PwC. Julen sto i førjulstaket da Bergen havn bestemte at godshavnen skal flyttes fra Dokken til Ågotnes. Få dager senere ble det kjent at Statsbygg vil samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken.

-Dette kan bli den motoren for utviklingen av Dokken som operahuset var for Bjørvika, sa Fredrik Barth i Vill urbanisme, som mener arbeidet kan starte opp allerede i 2022.

Harald Victor Hove, Høyres byrådslederkandidat, og Roger Valhammer, formodentlig en av Aps toppkandidater i årets valg, deler entusiasmen og ønsket om en rask og effektiv planprosess på Dokken. De ser begge for seg flere tusen boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager og annen infrastruktur.

-Vi mener kommunen bør etablere et eget utviklingsselskap – Dokken Utvikling AS – hvor også grunneiere og private aktører med kapital inviteres inn. Dette var svært vellykket i Oslo, påpekte Harald Victor Hove.

-Et utviklingsselskap kan være en mulig vei å gå. Vi vil i alle fall sikre god fremdrift, sa Roger Valhammer.

Bergen Næringsråd mener: Bergen kommune bør, i samarbeid med private investorer, etablere et eget selskap med ansvar for utvikling av hele Dokken. Den marine samlokaliseringen må vise vei for utviklingen av en hel bydel, med plass til næring, sosial infrastruktur og boliger for alle. Godshavnen må bygges ned trinnvis, og arbeidet må være godt i gang før det nye Sotrasambandet står ferdig.

 

Veslemøy Tvedt Fredriksen, administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest, hadde følgende boligråd til dem som skal utvikle Bergen i årene fremover:

1. Politikere og utbyggere må tenke service- og aktivitetstilbud og transport samtidig med boligbygging.
2. Lag bedre transportsystemer, slik at folk i større grad kan bo der de ønsker, uten å bruke for mye tid fra bolig til jobb
3. Bygg familieboliger med nok plass, til en overkommelig pris, også i sentrum.

Ja og tja til Bybanen

Aps topplederkandidat er helt tydelig på at Bybanen skal bygges mot Åsane når banen til Fyllingsdalen er ferdig. - Jeg er en bybane-entusiast, og Ap i Bergen vil starte utbyggingen nordover i neste bystyreperiode.

Bergen Høyre vil bygge Bybanen til Spelhaugen i Fyllingsdalen, men er mer betinget i sin nordgående begeistring. -Vi har finansielle utfordringer. Derfor vil vi utrede en bybane mot Åsane svært grundig, sa Harald Victor Hove.

Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis, som driver Bybanen, hadde følgende råd til politikerne: -Lytt til de unge. Deres forventninger og preferanser er avgjørende.

Bergen Næringsråd mener: Bybanen må snarest forlenges til Åsane, arbeidet bør starte i kommende bystyreperiode. Det hviler et stort ansvar på bystyrets største partier om å videreføre den tverrpolitiske enigheten om dette svært viktige byutviklingsprosjektet. Bybanen skal gå over Bryggen, og Fløyfjellstunnelen skal forlenges for å legge til rette for Bybanen gjennom Sandviken.

 


By og land på lag
 

Bergenskonferansen har et regionalt perspektiv. Terje Søviknes, ordfører i Os, og Astrid Aarhus Byrknes, ordfører i Lindås, er ordførerkandidater i henholdsvis Bjørnafjorden og Alver i årets valg. De forsikrer at Bergens nabokommuner også er opptatt av bærekraft og nullvekst i personbiltrafikk.

-Men vi må se resultatene i hele regionen under ett. Vi kan ikke forby all utvikling i distriktet, var de to enige om.

Les om flere ting fra Bergenskonferansen i mediene her: 

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/L0zaKQ/-Bergen-bor-lare-av-Bjorvika
https://www.bt.no/kultur/i/4daxyG/Kan-bli-to-byarenaer-i-Bergen
https://www.ba.no/nyheter/politikk/byutvikling/gar-videre-med-bygarasjen-og-kokstad/s/5-8-964928
https://www.ba.no/bolig/bergen-sentrum/fana/derfor-velger-folk-bydelene/s/5-8-964647