20 studentledere var tilstede på første workshop om studiebyen Bergen
20 studentledere var tilstede på første workshop om studiebyen Bergen

Studentene kobles tettere til Næringsrådet

18.01.2019

Lederne for de viktigste studentforeningene i Bergen mener lokale arbeidsgivere er for lite synlig. Derfor tar Bergen Næringsråd initiativ til en ny ressursgruppe som skal bidra til å styrke kontakten med det lokale arbeidslivet.

Ressursgruppe Student skal bidra til å styrke studiebyen Bergen igjennom koordinering av viktige utfordringer. På bakgrunn av en workshop utarbeidet studentene de viktigste utfordringene og tiltakene for å styrke studiebyen Bergen:

- Tettere kontakt med lokale arbeidsgivere

- Samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjonene

- Mangel på studentboliger

Tilstede på møtet var ledere og nestledere for: Næringslivsutvalget ved NHH, Studentersamfunnet, Næringslivsutvalget ved HVL, Springbrettet, Studentparlamentet, Velferdstinget, Karrierekompasset, Start, RE: ACT, Erasmus og Studentradioen i Bergen.

Er din bedrift interessert i å delta i Ressursgruppe student?

På første møte deltok kun studenter. Vi ønsker også å knytte til oss noen av våre medlemsbedrifter. Ta kontakt med Vegard Kolnes eller Iver Neptali Belle-Ramos dersom din bedrift er interessert i å delta i Ressursgruppe Student.

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)