Bilde fra siste samling i mentorprogrammet 07.11.18
Bilde fra siste samling i mentorprogrammet 07.11.18

Mentorprogram videreføres

03.01.2019

Bergen Næringsråds mentorprogram for unge kvinnelige rådgivere videreføres i 2019 etter solide tilbakemeldinger fra deltagerne.

Deltagerne i mentorprogrammet har fulgt et utviklingsprogram med 5 samlinger i 2018 og har hatt månedlige mentorsamtaler. Partnere og ledere i de deltagende selskapene* har vært mentorer og har også bidratt til det faglige innholdet i utviklingsprogrammet.

Ressursgruppe Strategiske rådgivere tok initiativ til mentorprogrammet etter å ha avdekket at bare 1 av 10 partnere i rådgivningsbransjen er kvinner og det til tross for at 60% av alle nyansatte er kvinner. Les hele kartleggingen av kjønnsfordelingen i rådgivningsbransjen her.

To barn er triggeren

Kvinner i rådgivningsbransjen har tidligere uttalt at "To barn er triggeren. Da forsvinner kvinnene ut.". Jobb-familie balanse har blitt trukket frem som et av hindrene for at kvinner når toppen og har vært tema for både mentorsamtaler og utviklingsprogrammet.

Mangel på kvinnelige rollemodeller har også blitt trukket frem som en barriere. I løpet av året som er gått har deltagerne møtt flere kvinnelige rollemodeller på tvers av bransjer i regionen, deriblant Anne Gine Hestetun, Nina Sandnes Gundersen, Christine Downing, Linda Myklebust, og ressursgruppeleder Merete Skage.

Høy tilfredshet

Evalueringen av det første året viser at deltagerne er veldig fornøyde. Desto viktigere er det at 90% av deltagerne mener at programmet kan bidra i stor eller noen grad til at kvinner blir værende lenger i bransjen.

Med evalueringen til grunn ble det enstemmig besluttet av selskapene i Ressursgruppe Strategisk rådgivning å videreføre mentorprogrammet i 2019 med nye deltagere.

*De deltagende selskapene har vært: EY, KPMG, PwC, Deloitte, Advokatfirmaene Thommessen, Harris, Schjødt, Wikborg Rein og Kluge.

 


Merete   Skage
Merete Skage
Ekspertgruppeleder // Partner, EY

chat_bubble_outline +47 982 06 499
Stine Monica  Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder for Trainee Vest

chat_bubble_outline + 47 483 13 338