Charlotte Rakner (PwC/Young Finance), Katrine Trovik (DNB) og Øystein Thøgersen (NHH) i samtale om digitalisering og bærekraftige investeringer.
Charlotte Rakner (PwC/Young Finance), Katrine Trovik (DNB) og Øystein Thøgersen (NHH) i samtale om digitalisering og bærekraftige investeringer.

Ingen stor optimisme hos finansekspertene

11.01.2019

Politisk uro og nedgang i aksjemarkedene preger inngangen til 2019. Det preget også innleggene fra ekspertene på møtet om finansielle utsikter for året.

Øystein Thøgersen fra NHH innledet Bergen Næringsråds årlige møte med å gjennomgå det makroøkonomiske bildet. Han påpekte flere trender som indikerer en resesjon fremover. Proteksjonisme og handelskrig med USA og Trump i førersetet er et tegn. Bekymringsfullt er også utviklingen i flere EU-land, der særlig Italia og til dels Frankrike har økende statsgjeld. Fremdeles er likevel den globale vekstraten solid. I valget mellom å være optimistisk og pessimistisk, konkluderte Thøgersen med en balansert analyse der han mente det er all grunn til å være vaktsom og ikke altfor optimistisk i forhold til den finansielle utviklingen fremover. Se Thøgersens presentasjon her.

Audhild Aasheim Aabø fra Nordea Investment Mangement påpekte den uvanlige utviklingen i 2018 der aksjemarkedene har falt til tross for økt inntjening i selskapene på børs. Samtidig har vi hatt en lengre sammenhengende tidsperiode med oppgang i aksjemarkedene enn noensinne tidligere. Utfra prisingen av selskapene og forventet inntjening konkluderte Aabø med at det er lite trolig med en stor nedtur i aksjemarkedene i 2019, men at det kan være variasjoner mellom ulike sektorer. Se Aabøs presentasjon her.

Digitalisering og bærekraftig finansiering ble belyst i en paneldebatt med Katrine Trovik (DNB), Øystein Thøgersen (NHH) og Charlotte W, Rakner (Young Finance). Produktivitetsveksten i finansbransjen er drevet av teknologi og digitalisering, mens bærekraftig finansiering er på full fart inn i bransjen. Bærekraft blir i økende grad et element i investorers kreditt- og risikovurderinger. 21. mars har Bergen Næringsråd et medlemsmøte i samarbeid med DNB og havnæringene der dette vil bli ytterligere belyst.

Tradisjonen tro ble finansmøtet avsluttet med å kåre vinneren av tippekonkurransen om utviklingen i 2018. Janicke Allers vant en suveren seier, hvor Torbjørn Torsvik og Reidun Brekke så fulgte på de neste plassene. Anders Skjævestad fra DNB Liv offentliggjorde resultatene og introduserte årets konkurranse. Svarene på årets konkurranse finner du her.