Fra venstre: Ny leder i BergenUP Lorentz Sveen Tvedt (advokat i Harris Advokatfirma) med avtroppende leder Helen Kubon Skulstad (partner og leder av consulting Vest i PwC)
Fra venstre: Ny leder i BergenUP Lorentz Sveen Tvedt (advokat i Harris Advokatfirma) med avtroppende leder Helen Kubon Skulstad (partner og leder av consulting Vest i PwC)

Lederskifte i BergenUP etter rekordår

20.12.2018

Etter relanseringen av Bergen Næringsråds nettverk for unge i næringslivet har 168 nye medlemmer meldt seg inn. Nå overtar Lorentz Sveen Tvedt som ressursgruppeleder for BergenUP.

Ressursgruppe BergenUP ble lansert i februar og erstattet dermed Nettverk U37, som var blitt ti år gammelt. Den nye ressursgruppen er inspirert av Silicon Valley-mottoet «Pay it forward» og skal inspirere unge på tvers av fagfelt og bransjer til å dele kunnskap, kompetanse og nettverk.

Foruten å være en møteplass for unge profesjonelle har nettverket en målsetning om å styrke de unges stemme i utviklingen av byen og dens næringsliv. Igjennom 11 arrangementer i 2018 har nettverket satt fokus på:

  • Byutvikling

  • Digitalisering

  • Ledelse

  • Innovasjon

  • Retorikk

I tillegg, har Bergen UP delt ut den første prisen for Årets unge ledertalent i samarbeid med Adecco. Prisen gikk til Ingrid von Streng Velken, konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK.

Lederskifte
Helene Kubon Skulstad har ledet relanseringen av ressursgruppen, og overlater nå lederansvaret til Lorentz Sveen Tvedt. Tvedt er advokat i Harris Advokatfirma og vil lede Ressursgruppe BergenUP de neste to årene.

Nytt årshjul
I januar 2019 presenteres et nytt årshjul for BergenUP. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen tilbake!

Les mer om nettverket på www.bergenup.no, Facebook, Linkedin og Instagram.

Ønsker din bedrift å være vertskap for BergenUP? Ta kontakt med Johannes@bergen-chamber.no for å planlegge et arrangement i samarbeid med nettverket.

 

 

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083