En glad vinner Frøy Gudbrandsen med programlederene Finn Tokvam og Irene Kinunda. Foto: Max Igland
En glad vinner Frøy Gudbrandsen med programlederene Finn Tokvam og Irene Kinunda. Foto: Max Igland

Frøy Gudbrandsen vant Sunnivaprisen 2018

13.12.2018

Politisk redaktør i Bergens Tidende Frøy Gudbrandsen ble i dag tildelt Sunnivaprisen for 2018.

- Jeg synes det er stas, og er ganske overrasket selv. Mange kjenner nok meg som kommentator, og ikke leder. Nå er lederrollen min sett, og det er stas, sa en glad prisvinner Frøy Gudbrandsen.

Økt mangfold styrker bedriftenes konkurranseevne, og morgendagens vinnere i næringslivet er de bedrifter som gjenspeiler samfunnets sammensetning med hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Derfor deler Grieg Gruppen og Bergen Næringsråd hvert år ut Sunniva prisen til en lovende kvinnelig leder. 

Juryen for prisen er oppnevnt av styret i Bergen Næringsråd og består av Elna-Kathrine Grieg i Grieg Gruppen, Elin Sarai fra EY og leder i Bergen Næringsråds ressursgruppe Mangfold og inkludering og Kjetil Smørås i De Bergenske. Dette er juryens begrunnelse:


Årets Sunniva er et spennende og litt utradisjonelt valg.

Hun har doktorgrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Bachelorgraden tok hun ved University of Sheffield i Storbritannia og hun har i tillegg hatt et forskeropphold i Tyskland som en del av sine studier. Hun kan vise til arbeidserfaring fra både akademia og mediebransjen.

Årets Sunniva har markert seg som en svært tydelig vestlandsstemme i den offentlige debatten. Hennes kunnskapsnivå er høyt innen de aller fleste politiske og samfunnsmessige spørsmål, og dette har gjort henne til en hyppig gjest i både regionale og nasjonale medier.

Som leder beskrives hun som inkluderende, lyttende og krevende. Det betyr at hun forventer mye av sine medarbeidere, men det gjør hun på en inspirerende og motiverende måte. Hennes ansatte opplever at hun ser den enkeltes styrker og bruker tid med hver enkelt medarbeider for at hun eller han skal utvikle seg på en best mulig måte.

Årets prisvinner jobber i en bransje som er i stor omstilling. Dette medfører at hun må være dyktig på endringsledelse og sørge for at bedriften blir stadig mer digital.

Vinneren har hatt en lynkarriere i sin bransje. Hun startet uten erfaring fra bransjen og fikk fort mer ansvar. Alt: En av hennes referanser (Sjefsredaktør Gard Steiro i VG) har uttalt at årets vinner kan bli hva hun vil. Hun kan ta en rolle innen sitt fagfelt som er migrasjon og flyktningpolitikk, men hun kan også bli ledende som politiker. At hun blir årets Sunniva vil gi en god signaleffekt i en bransje som jobber for å få flere kvinner i topplederposisjoner.

Årets prisvinner er en viktig stemme for Bergen og vestlandsregionen. Hun er en samfunnskommentator og hun leder både debatt- og kommentatorgruppen i byens tydeligste mediehus.

Juryen mener at årets prisvinner fremstår som en reflektert og modig leder som har et stort potensial for videre vekst i sin karriere.


Før selve prisutdelingen ble også de tre beste kandidatene presentert. Disse var:

Kristine Aasheim, markedsdirektør i Kavli Norge

Kristine er i stor grad en personifisering av Kavli’s verdier; Ambisiøs, Forbedringsorientert, Langsiktig og Samhandlende.
Hun er en sentral premissgiver for utviklingen av merkevarene Kavli og Q-meieriene.

Hun har vært en nøkkelperson for selskapets vekst siden 2015. I den perioden har Q-Meieriene økt omsetning fra 1,3 til 1,8 mrd kr. Omsetningsveksten har kommet som en følge av at Kristine har bygget opp en ny avdeling for marked- og produktutvikling. Hun har gått i bresjen for å trekke forbrukerne nærmere Q-meieriene ved offensiv bruk av sosiale medier og åpen innovasjon.

Hun har vært helt sentral i Q-Meierienes fokus på å redusere matsvinn gjennom ‘bestførikkedårligetter’ merkingen – som også har skapt ringvirkninger i hele matvarebransjen.


Monika Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest

Monika leder BKK Grønn Invest. Grønn Invest er BKK sitt investeringsselskap som investerer i gründere og oppstartsbedrifter. På kort tid har hun etablert et bredt samarbeids og partnernettverk, evaluert nærmere 100 oppstartsselskap og investert i flere av dem. I BKK Grønn Invest har hun resultatansvar med en investeringsramme på 30 millioner kroner. Hun er også divisjonsleder for Innovasjon i BKK på konsernnivå og har ansvar for forretningsutvikling på tvers av konsernet.

Monika Inde Zsak beskrives i nominasjonsteksten som «den mest talentfulle medarbeideren jeg har jobbet med. Hun evner å skape engasjement samtidig som hun er faglig sterk. Hun utfordrer vedtatte sannheter, og fremmer og iverksetter nye forretningsmuligheter på en effektiv og god måte. Hun har talent til å nå så langt hun vil».

Birte Strander, konserndirektør for økonomi og finans i Fjordkraft

Gjennom over 15 år i Fjordkraft har Birte alltid levert på de ambisiøse mål hun har satt seg, og har gjennom sitt lederskap utviklet økonomiavdelingen i Fjordkraft på en forbilledlig måte

Fjordkraft ble børsnotert 21.mars 2018 og Birte Strander ringte i børsbjellen denne dagen. Birte Strander har hatt ansvaret og eierskapet for hele børsnoteringsprosessen som består av meget omfattende juridiske, compliance- regnskapsmessig forberedelser. Birte beskrives som uredd og lærevillig. Hun er flink til å delegere ansvar og utnytte de tilgjengelige ressursene i organisasjonen optimalt.