Fra venstre: Butikksjef Rolf Christian Haraldsen og Saeed Al Tahami
Fra venstre: Butikksjef Rolf Christian Haraldsen og Saeed Al Tahami

Byggmax Midtun først ute med praksisplass

04.12.2018

Byggmax på Midtun er første bedrift til å tilby praksisplass i kampanjen "Fra flyktning til ressurs". Nå står bedriftene i kø for å bli med i inkluderingsdugnaden.

- Jeg kom over "Fra flyktning til ressurs" på Facebook og tok kontakt for å opprette en praksisplass. Etter et par samtaler med Bergen kommune var Saeed på plass her hos oss og det har gått kjempebra, forteller butikksjef Rolf Haraldsen ved Byggmax Midtun. 

Facebook-innlegget om Saeed som søkte praksisplass ble delt nærmere 500 ganger og ble sett over 20 000 ganger. Nå skal Saeed jobbe tre ganger i uken for å bli bedre i norsk og lære norsk arbeidsliv å kjenne.

Bildet kan inneholde: 1 person, smiler, nærbilde og tekst

Hentet fra: https://www.facebook.com/fraflyktningtilressurs/

- Nå lærer jeg mange nye ord hver dag, spesielt innenfor bygg. For eksempel, har jeg lært meg "mutter" og "skrue", sier Saeed som finner frem noen eksemplarer av hver i butikken. 

Saeed er en av over tusen personer med flyktningebakgrunn som snart skal ut i arbeid eller utdanning i Bergen. For mange personer med flyktningebakgrunn er språk en barriere for å få innpass i arbeidslivet.

Språk er nøkkelen

- Språkferdighetene var det viktigste for meg når jeg skulle ha en praksiskandidat. Saeed snakker bra norsk og supplerer med engelsk når han trenger det. Vi har også en del polske kunder som kun snakker engelsk og da har Saeed full kontroll, forteller Haraldsen.

- For å få til en robust tilknytning til arbeidslivet og det norske samfunnet for alle nyankomne flyktninger og innvandrere er tilknytningen til arbeidslivet avgjørende. En praksisplass åpner opp for å bli kjent med norsk arbeidsliv, menneskene her i landet og ikke minst en lærer norsk i hverdagen, forklarer Anne-Marit Presterud, direktør for etat for inkludering i Bergen kommune.

Interessen for praksisplasser har vært svært positiv siden kampanjen ble lansert i september. Totalt 25 arbeidsgivere har tatt kontakt om å opprette en praksisplass Bergen kommune jobber nå aktivt for å koble rett kompetanse med rett arbeidsgiver.

I kampanjen "Fra flyktning til ressurs" har Bergen Næringsråd og Bergen kommune satt et felles mål om å få 75 personer med flyktningebakgrunn i praksisplass innen 2020.

Kontaktpersoner:

- Anne-Marit Presterud, direktør etat for inkludering, Bergen kommune

  Anne-Marit.Presterud@bergen.kommune.no / Tlf.: 48 18 50 06

- Iver Neptali Belle-Ramos, næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd

  Iver@bergen-chamber.no / Tlf.: 47 68 20 11