Jørgen Randers på Bergen Næringsråds Årskonferanse i dag.
Jørgen Randers på Bergen Næringsråds Årskonferanse i dag.

- Vi kan løse klimaproblemene hvis vi har lyst

16.11.2018

-Jeg er en deprimert mann med et smilende fjes.  Jørgen Randers mener overbefolkning, økte forskjeller mellom folk, og Kinas rolle i verdensøkonomien er de mest avgjørende faktorene for fremtidens klima.


Limits to growth
-Klimaproblemer kunne vært løst med enkle grep hvis vi hadde hatt lyst, mener  professor og klimaforsker Jørgen Randers. Randers ga i 1972 ut ”Limits to Growth”, en forskningsrapport som beregner hvor lang tid det tar før menneskelig forbruk støter mot jordklodens fysiske begrensninger. 50 år senere ser vi at verdens befolkning har vokst raskere enn antatt, mat per hode har sunket, ressursbasen har sunket og forurensningsnivået har steget. –Vi er på vei inn i en trist fremtid, fortsetter Randers, som mener han har funnet nøkkelen til klimaproblemene.


Nøkkel: omstillingslønn med arbeidsplikt
-Det er ingen måte å oppnå Paris-avtalen på, uten å fase ut bruken av kull, olje og gass, mener professoren. –Det verden trenger for å løse klimaproblemene vil ikke skje av seg selv, rett og slett fordi folk ikke er villige til å gjennomføre de tiltak som trengs. Nøkkelen vil være å gjennomføre et grønt skifte fra olje og gassnæringen, til bærekraftige næringer. Under denne endringen vil man få omstillingslønn. Slik kan motstanden mot det grønne skifte reduseres og det grønne skiftet gjennomføres, forteller Randers engasjert. Han peker også på at bedre rettigheter for alle kvinner vil føre til lavere befolkningsvekst, og at ved  å satse mer på utdanning, bedre helse og prevensjon til kvinner i u-land kan overbefolkningen vi ser i verden i dag reduseres.


Hyller Kina
En av de viktigste forskjellene i verdensøkonomien de siste årene er Kinas rolle, mener Randers. Han er imponert over måten planøkonomien styrer, selv med markedsregulerende krefter. –Istedenfor å diskutere og endre politiske beslutninger etter hvert valg, planlegger kineserne i lang tid fremover og får dermed gjennomført det de ønsker. I 2050 vil kinesisk økonomi være tre ganger så stor som den amerikanske, der forskjellene mellom folk aldri har vært større. 60% av befolkningen i USA har nøyaktig samme inntekt som for 40 år siden. For å få gjennomført omfattende klimapolitikk må vi se på den kinesiske utviklingsmodellen for inspirasjon.