Sir David Attenborough mottar æresprisen for bærekraft i London
Sir David Attenborough mottar æresprisen for bærekraft i London

Sir David Attenborough mottar ærespris

16.11.2018

Sir David Attenborough mottar ærespris for bærekraft fra Bergen Næringsråd og Fana Sparebank for enestående global kunnskapsformidling som naturverner og formidler av kunnskap om verden til mennesker. 

Har inspirert flere generasjoner

Under Bergen Næringsråds Årskonferanse mottok Attenborough prisen fordi han gjennom livslangt arbeid har klart å inspirere eksisterende, tidligere og fremtidige generasjoner til å søke seg til større forståelse for hele vår planet og dyrerike. Han har klart å utvide våre individuelle perspektiver for naturens helhet og vår beundring og respekt for jordens sårbarhet, rikdom og vidundere. 

-It is spectacular!

-Jeg verdsetter denne prisen, mest av alt på grunn av hva det sier om dere og deres forhold til verden og natur. Det er en stor ære å motta denne prisen. It is spectacular! sier Sir David Attenborough. Under overrekkelsen av prisen snakket han med adm.dir. i Bergen Næringsråd Marit Warncke om hva næringslivet kan gjøre for å redde verden, hva en kan lære verdens ungdom for å redde sin fremtid og hvordan utdanning til kvinner kan redde menneskeheten i forhold til problemene rundt overbefolkning. Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftmål.

Den første æresprisen for bærekraft

Dette er første gang æresprisen for bærekraft deles ut fra Bergen Næringsråd og Fana Sparebank. Marit Warncke er takknemlig ovenfor Attenboroughs arbeid for naturen. - Æresprisvinneren har bidratt til å øke menneskets forståelse av naturens mangfold og rikholdighet mer enn noen andre. Vi takker Sir David Attenborough for sin unike og livslange rolle i global kunnskapsfomidling, sier Warncke. Hun reiste selv til London sammen med styreleder i Bergen Næringsråd Lisbet Nærø (Adm. dir Fana Sparebank), ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen, og Bergen Næringsråds Ole Reinert Berg-Olsen. I tillegg holdt statsminister Erna Solberg en tale på film som ble spilt av under seremonien.