Fra venstre: Kathleen Mathisen, Elin Sarai, Marit Warncke og Iver Neptali Belle-Ramos
Fra venstre: Kathleen Mathisen, Elin Sarai, Marit Warncke og Iver Neptali Belle-Ramos

Ny leder i Ressursgruppe Mangfold og inkludering

06.11.2018

Elin Sarai blir ny leder for Ressursgruppe Mangfold og inkludering og erstatter dermed Kathleen Mathisen som leder av gruppen. 

- Jeg håper vi kan få til enda flere konkrete prosjekter for å fremme mangfold og inkludering i regionen og gleder meg selvfølgelig til å komme i gang, sier Sarai.

Mangfolds- og inkluderingsarbeidet er viktig på mange plan. Vi må få et mangfold der også kvinner og minoriteter deltar på toppnivå i næringslivet. Og vi må gjøre en ekstra innsats for å få de nyankomne flykningene raskest mulig ut i arbeid – det er viktig for både inkludering og samfunnsdeltakelsen, utdyper Sarai. 

Sarai er advokat og partner i EY og overtar en ressursgruppe som er i gang med to nye prosjekter: «Fra flyktning til ressurs» og et utviklingsprogram for innvandrere.

«Fra flyktning til ressurs» ble lansert av ordfører Marte Mjøs Persen og daværende leder av ressursgruppen, Kathleen Mathisen, på Give a Job i september. Prosjektet har en målsetning om å få 75 personer med flyktningebakgrunn i praksisplass innen 2020.

- Vi er i ferd med å få på plass de første praksisplassene nå. Igjennom det neste året skal vi engasjere bedrifter igjennom god og pågående historiefortelling om de mange ressursene som står klare til å innta arbeidslivet, sier Iver Neptali Belle-Ramos, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.

Følg prosjektet her!

Ressursgruppen har også tatt initiativ til et nytt utviklingsprogram for innvandrere. Programmet skal bidra til at flere med utenlandskbakgrunn tar ledende posisjoner i næringsliv og det offentlige i regionen, og sikter seg inn på oppstart i 2019.

Ressursgruppens mangeårige leder har selvfølgelig også blitt takket av.

- Kathleen Mathisen har vært en forbilledlig ressursgruppeleder som alltid har stilt opp og har vært med å løfte inkluderingsarbeidet, ikke bare i regionen, men også nasjonalt, sa adm. dir. i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Bak fra venstre: Vasan Singaravel, Clariant Oil Services, Lubna Jaffery, IMDi, Anders Nyland, Bergen Reiselivslag, Elin Sarai, EY, Kathleen Mathisen, Grieg Seafood, Marit Warncke, Bergen Næringsråd, Iver Neptali Belle-Ramos, Bergen Næringsråd. Foran fra venstre: Irene Kinunda, Fargespill/Nygård skole, Tatiana Pavlova, Adecco, Anne-Marit Presterud, Bergen kommune, Anne Lorgen Riise, Marine Harvest.

Ressursgruppen har forpliktet seg til å jobbe med bærekraftsmål nr. 10 om mindre ulikhet.