Legatmidler til utdeling 2018

19.11.2018

Hvert år på vår stiftelsesdag 17. november deler Bergen Næringsråd ut støtte til utdanning og til sosiale formål fra våre ulike fonds og legater. 

Vi deler i år ut 330.000 kroner til ungdom under utdanning og til økonomisk vanskeligstilte.

Alle som har fått tildeling er blitt kontaktet.