Stolte svenner med sitt svennebrev sammen med Oldgesell Inge Bauge.
Stolte svenner med sitt svennebrev sammen med Oldgesell Inge Bauge.

Høytidsstund for svenner i Håkonshallen

22.11.2018

Torsdag ble 144 svenner fra 27 ulike fagfelt tildelt sitt bevis på at de er klare for arbeidslivet. - Det er en glede å få feire en ny generasjon fagarbeidere og deres nærmeste med en så høytidlig og historisk seremoni, sier adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke.

Håkonshallen var fullpakket av spente og høytidstemte svenner og deres familie og venner. Bergen Næringsråd og opplæringskontorene arrangerer årlig Svennegilde for dem som har fullført læretid og bestått prøve til Svennebrev og Fagbrev innen ulike fagfelt. Nåtidens svennegilde er en svært forenklet utgave av tidligere tiders noe mer livlige gilder, men likefullt stemningsfull og høytidelig.

- Jeg synes det er utrolig kjekt at vi har klart å bevare denne tradisjonen. Den viser hvor viktig god fagutdanning har vært gjennom mange mange generasjoner. Og hvordan tidligere mestre har tatt ansvar for å lære opp neste generasjon til å bli gode fagarbeidere og dugende samfunnsborgere, sier en engasjert Marit Warncke. 

Se bilder fra det flotte Svennegildet her

Lang historie
Gildet har sin historiske bakgrunn fra laugsordningen, som har sin opprinnelse fra Tyskland, og kom hit på 1500-tallet. Vårt eldste kjente laug er Gullsmedlauget med sin tilblivelse allerede i 1568. Laugene eksisterte i mange år - om enn i noe skiftende former - men på 1800-tallet skjedde det en økonomisk liberalisering, og i 1869 skulle alt laugsvesen opphøre.
Dette medførte at alle krav til læretid, svenne- og mesterbrev forsvant, noe som ga kaotiske tilstander. Det var da kun sønner av eksisterende mestre som kunne virke, og det utviklet seg rene familiedynastier innenfor håndverk i 1870 - 1880-årene. Men i 1890 kom det en ny håndverkslovgivning, som faktisk svennene selv sto bak. De så nødvendigheten av faglig opplæring med læretid og svenneprøver, som da igjen ble innført og som gjelder i dag.

Tradisjonelt program
Svennegildet åpner alltid med en innmarsj. Anført av Oldgesell, i år byggmester Inge Bauge, bar skutelsveiner fra Slåtthaug vgs. laden med fagbrev frem til podiet. Deretter ble alle ønsket velkomne av styreleder i Bergen Næringsråd, Lisbet Nærø, hvor så  leder av Rørentreprenørene Vest Morten Husa fremførte en prolog. Leder i yrkesopplæringsnemda, Roger Pilskog ønsket så alle svenner til lykke med dagen i sin hilsen til forsamlingen. Utdelingen av svenne- og fagbrevene ble foretatt av leder av yrkesopplæringsnemnda Roger Pilskog og fagopplæringssjef Torbjørn Mjelstad . Til slutt holdt utvalgsleder opplæring og helse i Bergen kommune, Emil Gadolin, en hilsen til de nye svenne- og faglærte.