Nina Jensen leder Kjell Inge Røkkes nye gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean.
Nina Jensen leder Kjell Inge Røkkes nye gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean.

-Havet kan reddes ved økt samarbeid og kompetanse

16.11.2018

-40% av livet i havet har forsvunnet de siste 40 årene og det er bekymringsfullt å se hvordan vi behandler havet, sier Nina Jensen som i fjor sluttet som WWF-sjef for å lede Kjell Inge Røkkes nye gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean.  

Avgjørende for vår fremtid
-Havet er det viktigste vi har. Over 3 mrd mennesker globalt er helt avhengig av havet som proteinkilde og det gir arbeidsplasser til millioner av mennesker. Det er liten tvil hvor viktig det er for oss og vår felles fremtid, forteller Jensen. Hun ser på økt tilgang på kunnskap om havet, økt samarbeid, og økt løsningsproduksjon som de viktigste tiltakene for å nå hennes ambisjoner om å redde havet. 

Verdens største forskningsskip
Rev Ocean har utviklet verdens største forskningsskip, hvor det skal være mulig å forske på klimautfordringene havet står ovenfor. - Skipet vil være spekket med forskningsteknologi og skal være et sted forskere, fagpersoner og miljøentusiaster skal kunne se på utfordringene i havet på nært hold. Vi ønsker å samarbeide for å finne de beste løsningene for havet, og det er målet vårt med forskningsskipet.

-Samarbeid kan redde havet
Vi ønsker å etablere verdenshavets hovedkontor på Fornebu, for å samle fagpersoner, entusiaster og firmaer til et bygg for økt samarbeid som kan redde havet. Hovedkontoret vil bli et informasjonssenter, der man kan formidle og dele ideer med andre på tvers av fagfelt. Jensen forteller også om den globale havdataplattformen de har utarbeidet. – Vi vil her samle det grunnlaget politikere og næringslivet trenger for å ta viktige beslutninger om viktige miljøsaker som utarbeidelse av verneområder og bekjemping av ulovlig fiske.

Plast ødeleggende for grunnlaget i havet
Marinbiologen Jensen forteller at det finnes 8 millioner tonn plast i havet, og at dette har ført til store skader for livet under vann. -Selve grunnlaget i havet trues. Dette skyldes klimaendringer og havforsuring, men først og fremst at vi høster uforsvarlig av havet og dets ressurser og legger igjen skadelig avfall. -Da jeg ble født brukte hver gjennomsnittsborger 2 kg plast per år. Min sønn ble født for 7 mnd siden, og han vokser opp i en verden der gjennomsnittborgeren bruker 43 kg plast per år. Dette må vi endre på, og hvis vi jobber sammen for endring kan vi redde havet.