Wencke Kjølås (f.v) og Elna Kathrine Grieg fra Grieg Gruppen mottar tidenes første Bærekraftspris fra statsminister Erna Solberg og styreleder i Bergen Næringsråd Lisbet Nærø. Foto: Arne Beck/Bergen Næringsråd
Wencke Kjølås (f.v) og Elna Kathrine Grieg fra Grieg Gruppen mottar tidenes første Bærekraftspris fra statsminister Erna Solberg og styreleder i Bergen Næringsråd Lisbet Nærø. Foto: Arne Beck/Bergen Næringsråd

Grieg Gruppen tildelt tidenes første Bærekraftspris

19.11.2018

Grieg Gruppen ble tidenes første vinner av Bærekraftsprisen. - Vi har et ønske om å løfte frem de virksomheter og bedrifter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell, sier adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke. - Her er Grieg Gruppen et stort forbilde.


Juryen fikk svært mange gode kandidater å velge mellom til Bærekraftsprisen. Juryen var samstemt i at alle de 46 nominerte utgjør en stor forskjell når det kommer til bærekraft, og er viktige ambassadører for Norges bærekraftsarbeid. Alle bedriftene, organisasjonene og enkeltpersonene bidrar positivt for å sette FNs 17 bærekraftsmål på kartet.

For Bærekraftsprisen 2018 var det viktig for juryen å finne en vinner som kan inspirere andre med arbeidet de gjør. Det skal være en foregangsbedrift som allerede har resultater å vise til når det gjelder bærekraftsarbeid.


Juryens begrunnelse:
Årets vinner
Årets vinner av Bærekraftsprisen er et konsern som strekker seg langt for å sette bærekraft på kartet. De har jobbet systematisk over generasjoner, og fokuset strekker seg over flere av FNs 17 bærekraftsmål. Juryen påpeker at vinneren har tydelige eiere og ledere som utviser modig lederskap ved å delta aktiv i samfunnsdebatten for en mer bærekraftig verden.

Juryen trekker særlig frem vinnerens arbeid, engasjement og resultater i havbruksnæringen. Vinneren har vært tydelige på utfordringene næringen har, og har satt i gang viktige aksjoner for å møte utfordringene. Bærekraftig matproduksjon, samt det å håndtere hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte er viktige stikkord i denne sammenhengen.

Juryen vil også trekke frem vinnerens arbeid innenfor shipping, og særlig deres fokus på skroting av skip. Vinneren har jobbet aktivt for at dette skal kunne gjøres på en miljøvennlig måte.

Avslutningsvis vektlegger juryen at vinneren har tatt en aktiv rolle ovenfor likestilling, både i Norge, men også internasjonalt. Vinneren har gjennom generasjoner jobbet med å gi tilbake til samfunnet og skape positive fotavtrykk. Blant annet kan vinnerens arbeid for SOS-barnebyer, for å skape trygge oppvekstsvilkår og utdanningsmuligheter for barn og unge nevnes.
Juryen mener årets vinner har klart å gjøre en forskjell, klart å sette bærekraft på kartet, samtidig som de er åpne om hvor de er behov for forbedringer. Vinneren er et stort konsern til etterlevelse og inspirasjon.

Bærekraftsprisen for 2018 tildeles Grieg Gruppen.

Om prisen og utdelingen
Prisen vil bestå av midler som vinneren kan bruke i sitt videre bærekraftsarbeid.
Vinneren får en skulptur laget av billedhugger Arne Mæland.
Prisen deles ut årlig i forbindelse med årskonferansen og gallamiddag til Bergen Næringsråd.

Kriterier for å bli nominert
Nominerte må være en virksomhet/bedrift.
Nominerte skal ha iverksatt et eller flere initiativer som fremmer en bærekraftig utvikling.
Initiativet må være knyttet til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
Virksomheten må ha mulighet for videre bærekraftig vekst og resultat.

Juryen
Styreleder i Fana Sparebank, Nils Magne Fjereide
Adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke
Chief Sustainability Officer i DNV GL, Bjørn Haugland
Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Sveinung Jørgensen
Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Lars Jacob Tynes Pedersen
Masterstudent ved Norges Handelshøyskole, Siri Jerndahl

Prisen deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Fana Sparebank