Bred enighet om at mye kan forenkles i havbrukssektoren. Fra v. Krister Hoaas (Lerøy Seafood), statssekretær Roy Angelvik, Nils Aadland (Salmon Group) og Espen Børhaug (Bergen Næringsråd).
Bred enighet om at mye kan forenkles i havbrukssektoren. Fra v. Krister Hoaas (Lerøy Seafood), statssekretær Roy Angelvik, Nils Aadland (Salmon Group) og Espen Børhaug (Bergen Næringsråd).

Felles mål om forenkling

02.11.2018

Bergen Næringsråd møtte denne uken statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo. Temaet for møtet var et felles ønske om en forenklet forvaltning av havbrukssektoren.

-I dag må aktørene i havbruksnæringen forholde seg til et virvar av offentlige organer, lover og forskrifter. Alle vokter om sine ansvarsområder, ingen har ansvaret for å veie de ulike interessene opp mot hverandre, sier Espen Børhaug i Bergen Næringsråd.
Med på turen til Oslo var også Krister Hoaas i Lerøy Seafood og Nils Aadland fra Salmon Group. Sammen representerer de langt over halvparten av oppdrettsvolumet i Hordaland.
-Vi har en felles interesse med departementet av å forenkle forvaltningen. Dette møtet bekrefter det inntrykket, sier Krister Hoaas.  Nils Aadland mener møtet kan danne grunnlaget for en prosess som vil føre til helt konkrete endringsforslag.