Fra frokostmøte i Bergen Næringsråd med Tom-Christer Nilsen (H), Helge Andre Njåstad (Frp), Ingvild Størksen (Virke), Nils T. Bjørke (Sp) og Petter Nome (Bryggeri- og drikkevareforeningen)
Fra frokostmøte i Bergen Næringsråd med Tom-Christer Nilsen (H), Helge Andre Njåstad (Frp), Ingvild Størksen (Virke), Nils T. Bjørke (Sp) og Petter Nome (Bryggeri- og drikkevareforeningen)

- En viktig seier for næringslivet

22.11.2018

Den momsfrie grensa på 350 kroner for netthandel fjernes fra 1. januar 2020. – Vi er svært fornøyd. Nå får norsk næringsliv mulighet til å konkurrere på like vilkår med utenlandske aktører, sier næringspolitisk rådgiver Stig Ryland i Bergen Næringsråd.

Momsfritaket på 350 kroner har lenge vært et hett tema. Sammen med Virke og flere andre aktører har Bergen Næringsråd jobbet for å fjerne den omstridte grensa.
- Tidligere i år hadde vi møte med partileder Knut Arild Hareide i KrF der vi understreket hvor urimelig momsfritaket har vært, og hvor uheldig den har slått ut for norske handelsbedrifter. Vi har tatt saken opp med Hordalandsbenken på Stortinget flere ganger, og frokostmøtet «Sukkeravgift og momsbombe» tidligere i høst samlet også mange engasjerte medlemmer, forteller Ryland.

Les kronikken «Harry handelspolitikk fra regjeringen» i Bergens Tidende

- Handelsnæringen er en bransje i store endringer, med omstilling, skjerpet konkurranse, fallende marginer og et økende antall konkurser. Momsfritaket har vært en ekstra belastning, og tilbakemeldingene fra medlemmene våre har vært tydelige: Grensen må fjernes så raskt som mulig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser. Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for at norske handelsbedrifter skal kunne ta kampen opp mot store internasjonale nettselskaper, sier Ryland.

Grensen på 350 kroner ble innført i 2015. I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner. En ny rapport fra Menon Economics viser at ved å fjerne 350-kroners-grensen, kan vi oppnå statlige inntekter i milliardklassen og økt sysselsetting tilsvarende minst 2 000 arbeidsplasser.