Bærekraftsprisen 2018 - Nominer kandidater nå!

12.10.2018

Bergen Næringsråd og Fana Sparebank deler for første gang ut "Bærekraftsprisen". Utdelingen skal skje under Årskonferansen.

Én femtedel av tiden har allerede løpt fra oss. For tre år siden, i september 2015 vedtok FNs generalforsamling 17 globale bærekraftsmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. 

Nominer din kandidat her.

-Det skal lønne seg å være bærekraftig, konstaterer Styreleder i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet Nerø.- Fana Sparebank ønsker å belønne de som gjør en forskjell i dette arbeidet.

- Vi har et ønske om å løfte frem de virksomheter og bedrifter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell, opplyser administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke. 

- Vi håper bedrifter engasjerer seg i prisen og nominerer spennende kandidater, avslutter hun.

Hva er formålet med prisen?

Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ønsker å løfte virksomheter og bedrifter som ser de globale utfordringene som en mulighet. Sammen skal vi med dette inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn - både nå og i fremtiden. 

Prisen og utdelingen

 • Prisen vil bestå av midler som vinneren kan bruke i sitt videre bærekraftsarbeid.
 • Vinner vil motta en skulptur laget av billedhugger Arne Mæland.
 • Prisen deles ut årlig i forbindelse med årskonferansen og gallamiddag til Bergen Næringsråd. I år avholdes denne 16. november.

Kriterier for å bli nominert:

 • Nominerte må være en virksomhet/bedrift.
 • Nominerte skal ha iverksatt et eller flere initiativer som fremmer en bærekraftig utvikling.
 • Initiativet må være knyttet til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
 • Virksomheten må ha mulighet for videre bærekraftig vekst og resultat.

Juryen

 • Styreleder i Fana Sparebank, Nils Magne Fjereide
 • Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke
 • Chief Sustainability Officer i DNV GL, Bjørn Haugland
 • Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Sveinung Jørgensen
 • Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Lars Jacob Tynes Pedersen
 • Masterstudent ved Norges Handelshøyskole, Siri Jerndahl

Bergen Næringsråd i samarbeid med Fana Sparebank