Konserndirektør Innovasjon og Utvikling BKK, Ingrid von Streng Velken og havnedirektør Johnny Breivik
Konserndirektør Innovasjon og Utvikling BKK, Ingrid von Streng Velken og havnedirektør Johnny Breivik

Vil bygge Europas største landstrømanlegg i Bergen

21.09.2018

Bergen Havn og BKK etablerer felles selskap for å bygge landstrømanlegg i Norges største cruisehavn innen 2020.

- Vi vil bygge et landstrømanlegg som kan forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig. Ambisjonen er at anlegget skal stå klart ved starten av cruise-sesongen i 2020. I tillegg vil vi med støtte fra Bergen kommune ta i bruk et mobilt anlegg som kan betjene cruiseskip som er klare for landstrøm allerede i 2019, sier havnedirektør i Bergen Havn, Johnny Breivik.

Bergen er Norges største cruisehavn, og den fjerde største cruisehavnen i Europa. I løpet av 2018 vil byen ha 342 cruiseanløp, 31 flere anløp enn i fjor. Skip som ligger til kai har store utslipp av partikler, NOX og CO2, og Bergen Havn og BKK vil nå samarbeide for å få redusert utslippene så snart som mulig.

- BKK er Vestlandets største fornybare energiselskap og driver fra før med blant annet vannkraft, strømnett, fiber, fjernvarme og hurtiglading til elbiler. Nå etablerer vi et felles selskap sammen med Bergen Havn for å bidra til en miljøvennlig utvikling av den maritime transportsektoren gjennom å utvikle og drifte anlegg som skal forsyne skip med ren energi, sier konserndirektør i Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.

Søker om støtte fra Enova

Et landstrømanlegg som kan forsyne tre cruiseskip samtidig, vil koste 120 millioner kroner.

Bergen Havn søker nå Enova om 50 millioner kroner i investeringsstøtte. Resten av investeringen tar Bergen Havn og BKK sammen, men kostnaden skal over tid dekkes inn av cruiseskipene som besøker Bergen.

- Vårt mål er at skip som ligger til kai i Bergen raskest mulig skal over på landstrøm. Da må vi jobbe for at landstrøm skal være en attraktiv løsning for rederiene. Rederiene og de forurensende skipene må over tid ta størstedelen av kostnadene, men vi er likevel avhengig av støtte fra Enova for å realisere dette prosjektet, sier Breivik.

Utslipp har ingen fremtid

Cruisenæringen er raskt voksende.

- Vi har to alternativer i Norge. Enten legger vi til rette for en bærekraftig cruisenæring, eller så har ikke cruiseturismen en fremtid i Norge. Det er ingen grunn til å akseptere at cruisebåter skal forurense i våre havner og fjorder når vi kan fjerne disse utslippene ved å tilby landstrøm, sier Breivik.

Landstrøm må bli standard i alle havner

En grønnere havn i Bergen, er målet i første omgang, men Bergen Havn og BKK ønsker å bidra til at flere havner følger etter.

- Bergen Havn og BKK kan sammen utgjøre en forskjell og bidra til en raskere overgang fra fossil til fornybar energibruk innen maritim transport. Bergen er et naturlig sted å starte, men det er helt klart et mål å bidra til at landstrøm blir standard i alle havner, sier Velken.

- Det er svært gledelig at lokale aktører har kommet frem til en mulig finansieringsløsning på landstrøm til cruiseskip. Dette har vi ventet på i ti år, sier Atle Kvammen, næringspolitisk sjef i bergen Næringsråd

 

Om landstrøm

  • Bergen kommune har vedtatt en ambisjon om å være fossilfri innen 2030. Landstrøm til alle skip innen 2020 inngår som et sektormål i kommunens Grønn Strategi.

  • I Europa er det bare Hamburg og Kristiansand som har landstrømanlegg for cruiseskip. Et anlegg er under utbygging i Kiel. USA har satset mer på landstrøm, og i Nord-Amerika og Canada er det i dag ti havner som tilbyr landstrøm til cruise.

  • Bergen Havn ligger langt fremme når det gjelder utbygging av landstrøm til offshoreskip. Fire anlegg er bygd, og innen 2020 skal 15 anlegg være på plass.

Om BKK

BKK er et ledende selskap på Vestlandet innenfor fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vår virksomhet omfatter produksjon av vannkraft og annen fornybar energi og utbygging og drift av fiber, strøm og fjernvarme.

Om Bergen Havn

Bergen Havn er Norges nest største havn, og Norges største cruisehavn. Havnens viktigste oppgaver er å fremme sjøtransport og forvalte, drifte og utvikle havneområdene.

Ingrid  Von Streng Velken
Ingrid Von Streng Velken
Ressursgruppeleder