Katarina Lalander Hamnes snakket om kundebegeistring på første samling av lederprogrammet God Butikk. Foto. Kristina Sikora
Katarina Lalander Hamnes snakket om kundebegeistring på første samling av lederprogrammet God Butikk. Foto. Kristina Sikora

Godt i gang med God Butikk!

26.09.2018

Programmet hadde kickoff 5. september, og engasjementet blant de 35 deltakerne er allerede stort. Gjennom sju samlinger fokuseres det på dagsaktuelle temaer som kan bidra til å gjøre bedriften mer lønnsom.

Rask utvikling
Initiativet til lederprogrammet kommer fra vår ressursgruppe Handel og Service og er et samarbeid med BI Bergen, Virke, Bergen Sentrum og Schibsted Norge.
- Handel- og servicenæringen går gjennom store endringer for tiden. Utviklingen skjer raskt. Konkurransen fra utenlandske aktører blir stadig tøffere, og ny teknologi snur opp ned på gamle forretningsmodeller. For en butikkleder kan det være krevende å henge med i svingene, sier næringspolitisk rådgiver Stig Ryland i Bergen Næringsråd. Han håper at God Butikk vil bidra til å gjøre bransjen bedre rustet til å møte framtiden.
 
Lær av de beste
God butikk henvender seg i hovedsak til ansatte i handel- og servicenæringen som har lederansvar, eller som skal bli ledere. På samlingene møter deltakerne andre ledere som har lykkes med å skape vekst og utvikling, eller som står midt oppi de samme utfordringene. Dette er temaene som blir belyst:

Skap kundebegeistring!

Våg å tenke nytt!

Rett og galt i arbeidslivet

Skap lønnsomhet fra første krone

Bli en vinner på nettet!

Hva kreves av en god leder?

Hvordan bygger du gode team?