Fra flyktning til ressurs

26.09.2018

Meld din interesse her

- Arbeidslivet er den beste læringsarena for å lære språk og norsk arbeidskultur. Bergen Kommune har nå lagt til rette for at det er enkelt og kostnadsfritt å gi en flyktning praksisplass. Jeg håper næringslivet åpner dørene sine slik at vi sammen kan gjøre veien fra stønadsmottager til arbeidstager langt kortere, sier adm. dir. Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

I kampanjen Fra flyktning til ressurs har Bergen Næringsråd og Bergen kommune satt et felles mål om å få 75 personer med flyktningebakgrunn i praksisplass innen 2020.

Målet med praksisplassene er å forbedre kandidatenes språkferdigheter og forståelse for norsk arbeidsliv, og dermed styrke mulighetene for ordinært, fast arbeid.

Praksisbedrifter får:

  • En topp motivert kandidat med relevant kompetanse

  • Tett og god oppfølging fra kommunen

  • Økt mangfold

  • Profilering

Du kan følge kampanjen frem mot 2020 på www.facebook.com/fraflyktningtilressurs 

Fra flyktning til ressurs er forankret i bærekraftsmål nr. 10: mindre ulikheter

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011