Hanne Alver Krum fra Skyss (t.v) og samferdeslsminister Ketil Solvik Olsen under tildelingen av midler til prosjektet MUST.
Hanne Alver Krum fra Skyss (t.v) og samferdeslsminister Ketil Solvik Olsen under tildelingen av midler til prosjektet MUST.

Smartere transport på Transport- og logistikkdagen

09.08.2018

Smartere transport er en av sakene på programmet for årets Transport- og logistikkdag. Her får vi vite mer om MUST og vi får høre fra både samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Program og påmelding finner du her.

Da nasjonal transportplan 2018-2029 ble lansert i fjor, var 100 millioner kroner satt av til en konkurranse om «Smartere transport i Norge». Hordaland fylkeskommune ved Skyss og Bergen kommune vant 12,5 millioner for sitt bidrag: Mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transportløsninger – et MUST.

Laboratoriet skal være en katalysator for teknologi-, nærings- og samfunnsutvikling knyttet til mobilitet og transport. Her skal både offentlige og private aktører kunne teste ut ideer og konsepter for smartere transportløsninger. Bergen Næringsråd er en av partnerbedriftene i prosjektet. Vi ønsker å jobbe videre for å få gjennomført tiltakene fra «veikart for grønn transport» som Næringsrådet utarbeidet i 2016 (se her). 

- Hver for seg og til sammen har fylkeskommunen, Skyss, Bergen kommune og Statens vegvesen en solid verktøykasse som ved hjelp av MUST kan bli utnyttet langt bedre enn i dag. Gjennom MUST vil vi jobbe systematisk med erfarings- og kunnskapsdeling slik at løsninger utviklet her også skal kunne tas i bruk andre steder. MUST skal også ha en rolle i å legge til rette for næringsutvikling ved at kommersielle aktører blir involvert i utviklingen av laben og invitert til å benytte MUST i sitt innovasjonsarbeid, sier Hanne Alver Krum, leder for salgs- og markedsavdelingen i Skyss.

I første fase vil de viktigste aktivitetene i MUST være å samle data fra ulike kilder, og gi tilgang til og informasjon om disse. I tillegg skal det etableres arkitekturprinsipper og målbilder i tråd med etablerte standarder, og man skal legge til rette for fysisk uttesting av løsninger i regional infrastruktur.

- Konkurransen ble avgjort i juni, så prosjektet er foreløpig helt i startfasen. Vi begynner imidlertid å konkretisere arbeidet nå i august, og gleder oss veldig til å komme ordentlig i gang, forteller Krum. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har forpliktet seg til å doble gevinstsummen, slik at prosjektet vil få totalt 25 millioner fordelt på seks år.