Våre nye praktikanter: Marie Fløystad Dahl (22) og Magnus Nordal Røtnes (20).
Våre nye praktikanter: Marie Fløystad Dahl (22) og Magnus Nordal Røtnes (20).

Møt våre nye studentpraktikanter!

29.08.2018

Bergen Næringsråd ønsker Marie Fløystad Dahl og Magnus Nordal Røtnes velkommen som nye studentpraktikanter høstsemesteret 2018!

Bergen Næringsråd har i samarbeid med Universitetet i Bergen hatt praksisstudenter fra Sammenlignende Politikk hvert semester siden 2008. Her får studentene brukt kunnskap og teori de har lært på studiene i praksis, og får en smakebit på hva arbeidslivet har å by på.

-Jeg søkte meg i praksis fordi jeg etter et spennende semester på utveksling var interessert i en mer variert hverdag enn kun å sitte på skolebenken. Jeg ønsket å få et innblikk i hva slags arbeidsmuligheter som finnes for SamPol-studenter, og hvordan jeg i praksis kan bruke den kunnskapen jeg har tilegnet meg etter to års studier. Valget falt på Bergen Næringsråd da jeg søkte nye utfordringer og hadde et ønske om å lære mer om hva som preger næringslivet i Bergen, sier Marie.

- Jeg søkte meg inn til Bergen Næringsråd fordi de kunne gi meg et alternativ til studenthverdagen, med kunnskapsrike arrangementer og spennende arbeidsoppgaver. Til vanlig leder jeg et utenriksprogram i Studentradioen i Bergen, som har gitt meg innsikt i hvordan SamPol har relevans i medieverden. Nå er målet mitt å lære hvordan det private næringslivet opererer, og å bruke de teoretiske kunnskapene jeg har lært gjennom studiet mitt i Sammenlignende Poltikk inn i det private næringslivet, sier Magnus.

Studentene skal gjennom semesteret skrive en større rapport om et prosjekt i samarbeid med utvalgte ressursgrupper i Bergen Næringsråd. De vil også bidra med daglige oppgaver og hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer.