Nykommer på børsmarkedet Fjordkraft og deres adm. direktør Rolf Barmen imponerte på Hordaland på Børs 20. August.
Nykommer på børsmarkedet Fjordkraft og deres adm. direktør Rolf Barmen imponerte på Hordaland på Børs 20. August.

- Man må tørre å bruke penger!

27.08.2018

 - Man må tørre å bruke penger, mener adm. direktør i Fjordkraft Rolf Barmen. Både i gode og dårlige tider er det nødvendig å bruke penger og investere i fremtiden. 

Krevende reise
For at Fjordkraft skulle kunne børsnoteres måtte de legge om en del av måten de arbeidet på, for å møte standardene som settes av Oslo Børs. - Hadde det ikke vært for den store kollektive innsatsen de ansatte gjorde, hadde vi ikke klart å bli børsnotert sa Fjordkraftsjefen. Han takket bedriftens ansatte for at selskapet har den suksessen de har oppnådd. - Det har vært en interessant, men også en krevende prosess forklarte Barmen. Siden de ble børsnotert 1.mars tidligere i år har selskapet økt 300 millioner kroner i verdi.

Jaget på mobilabonnentene 
Med den økte omsetningen Fjordkraft har hatt de siste årene, samt aksjoneringen i mars, har selskapet skaffet seg de nødvendige ressursene for å investere i andre sektorer, primært i mobilabonnement. - For at en butikk skal tiltrekke seg kunder, er det behov for å tilby mer enn en vare, mener Barmen. Det er viktig for Fjordkraft å  stå på flere bein, samt å bygge en sterkere kundelojalitet. Til dags dato har Fjordkraft litt over 50.000 mobilabonnenter. De har som mål å tjene penger når man anslagsvis vil nå 100.000 mobilbrukere i 2020.

I klima-fortroppen
Klima er et område som Fjordkraft er opptatt av det. Her forlanger Fjordkraft av leverandørene sine at de skal være klimanøytrale. Dette er et tiltak som Fjordkraft har klart å gjennomføre grunnet at de har fått støtte fra store offentlige aktører som Statkraft. Ved å forlange klimanøytralitet fra sine leverandører, setter Fjordkraft en presedens om at å være klimanøytral er både et oppnåelig, men også et ønskelig mål for andre selskaper.  

Den 30. august presenterer Fjordkraft resultatene fra Q2 og hvordan det har vært for selskapet å gå inn i børsmarkedet. Presentasjonen under Hordaland på Børs viste at Rolf Barmen og Fjordkraft har en tydelig investeringsvilje, er miljøbevisste og har klare ambisjoner for fremtiden.