Vil gjøre det enklere for havbruksnæringen

20.06.2018

Forvaltningen av havbruksnæringen kan gjøres enklere og bedre. Det fortalte fiskeriminister Per Sandberg da han besøkte Bergen Næringsråd denne uken.

Per Sandberg er fiskeriminister i en regjering som har lovet å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Havbruksnæringen må i dag forholde seg til ni lover, seks departementer og fem direktorater. «Det helhetlige inntrykket Nærings- og fiskeridepartementet sitter med, er at dagens organisering er et hinder for en effektiv og god forvaltning», vedgår regjeringen i en stortingsmelding fra 2016.

– Vi har verdens mest effektive forvaltning innen hav. Men vi har også et enormt potensial for forbedring og forenkling, sa Per Sandberg på det åpne lunsjmøtet i Bergen Næringsråd.

I salen satt rundt 100 personer, mange av dem fra den marine næringsklyngen i Bergen. Samtidig startet auksjonen av nye laksekonsesjoner i Fiskeridirektoratet. Det åpnes i denne omgang for en årlig vekst på 15000 tonn laks. Fra Nord-Trøndelag til Finnmark investeres det for milliarder av kroner, mens Hordaland i realiteten er truet av en reduksjon i volumet fra neste år. Dette skyldes det nye trafikklyssystemet, som statsråden gjorde rede for på sin bergensvisitt. Systemet innebærer kort fortalt at det lyser grønt og tillates vekst der lakselus påvirker villaks innenfor akseptable grenser. Om det måles for mye lakselus på villaks, blir havbruksnæringen pålagt å redusere volumet i merdene. Da lyser det rødt, og det er tilfellet i Hordaland.

– Jeg vet at næringen jobber hardt og målrettet for å løse problemene. Jeg tror på en voldsom vekst i norsk havbruk, også på Vestlandet, men vi må finne en balanse mellom vekst og miljøhensyn.

De mest optimistiske analysene peker mot en femdoblet omsetning i 2050.

– Dersom jeg og energiminister Terje Søviknes sitter i regjering da, skal jeg overta pallplassen for Norges største næring, oppsummerte en optimistisk Per Sandberg.