Optimismen er tilbake

07.06.2018

Næringslivet i Bergensregionen er mer optimistiske enn på lenge. De fleste bransjer viser bedring, og det ansettes igjen nye medarbeidere.

Bergen Næringsråd gjennomførte en næringspolitisk undersøkelse blant våre medlemmer i månedsskiftet mai/juni, og tallene blir presentert for våre politikere på Stortinget den 7. juni.

Tallene viser at det fortsatt er små marginer og streng kostnadsstyring, men årene med økonomiske motbakker ligger nå trolig bak oss. 

Svikten i oljebransjen merkes mindre og mindre, selv om 1 av 10 melder om lite ordrer. Marginene er svært små, og det er store krav til lavt kostnadsnivå. Samtidig er det ikke forventninger om resultatnedgang i olje- og gassrelatert virksomhet. De som merker en ørliten nedgang er eiendoms-, finans- og konsulentbransjen.

Markant fremgang
Det går langt bedre nå enn bedriftene hadde sett for seg for et par år siden, og den positive trenden vi så i 2017 har fortsatt i 2018. Det er nå 85% av bedriftene som melder om en utvikling bedre enn eller i tråd med forventningene.
Hele 94% planlegger et aktivitetsnivå i 2019 som er på samme nivå eller bedre enn i det de har i 2018. Og mest oppsiktsvekkende er det at 64% planlegger økt aktivitet i 2019.

Stabilitet eller vekst i antall ansatte
Ved målingen i fjor var det 3 av 10 bedrifter som planla å ansette flere. Nå er det 4 av 10 som ønsker flere ansettelser i 2019. Og 55% forventer en stab på nivå med dagens.  Kun 7% tror på færre ansatte. Det er vesentlig bedrifter innen konsulent og finans.

Arbeidsgiveravgift og formueskatt
Vestlandet har høy andel privateide bedrifter, og derfor er formueskatten en stor byrde for vårt næringsliv. Likevel er arbeidsgiveravgiften den avgift som oppleves som tøffest. Vi registrerer også at selskapsskatten oppleves for høy, ikke minst er det utfordrende at den går ned i lavere tempo enn i våre naboland.

Kompetanse
I undersøkelsen ber vi også medlemmene om å rangere hva de anser som viktig for å beholde bedriftens kompetanse og konkurranseevne. De fire viktigste områdene som trekkes frem er (i rangert rekkefølge):

1. Styrke forskning og høyere utdanning
2. Øke kvalitet i grunn- og videregående skole
3. Tiltak mot frafall i videregående skole
4. Styrke fagutdanning og lærlingeordningene

Vanskelige tider og omstillingene i næringslivet de siste årene har medført at kompetanse står svært høyt på agendaen i våre medlemsbedrifter, og gir høyest score av alle saker som det bør jobbes med.
Her har Bergen Næringsråd satset gjennom Trainee Vest og gjennom et mentorprogram for kvinner i rådgivningbransjen.

 

Fakta/Næringspolitisk undersøkelse
• Gjennomført: siste uke av mai
• Sendt til medlemmene i Bergen Næringsråd
• 371 respondenter (14% av spurte)
• God fordeling av små og mellomstore bedrifter: 50% med 1-49 ansatte, 25% med 50-199 ansatte, og 25% med over 200 ansatte
• God fordeling mellom bransjer

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511