Nå kan du nominere kandidater til SPIR-prisen 2018

08.05.2018

Frem til 31. mai er det mulig å nominere kandidater til årets SPIR-pris. De ti beste beste kandidatene blir offentliggjort og presentert i Energi og Klima, mens topp fem inviteres til SPIR-finalen i Bergen der vinneren mottar prisen til en verdi av kr 125.000,- .

SPIR er en årlig pris for grønn teknologi som deles ut av PwC, BKK Grønn InVest, Bergen Næringsråd og nettmagasinet Energi og Klima.

Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Kandidater som ønsker å bli nominert til SPIR må:

  • Være etablert i Norge.
  • Ha et produkt, en tjeneste eller teknologi som vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser og som har et forretningsmessig potensial.
  • Være forbi idestadiet, men ennå ikke veletablert på markedet.
  • Ikke ha blitt tildelt prisen tidligere. At man har vært nominert tidligere er ikke til hinder for å bli nominert igjen.

Frist for innsending av nominasjoner er 31. mai.

Send inn nominasjoner her

Hva er premien?
Når søknadsfristen er utløpt vil man velge ut de ti beste kandidatene. Disse vil alle bli presentert her på Energi og Klima. I august velger juryen fem kandidater som alle inviteres til den nasjonale SPIR-finalen i Bergen 4. september. Finalistene vil her presentere seg for publikum og møte juryen.

Vinneren får faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr.

Tidligere vinnere

 

2017: Bergen Carbon Solutions

Bergen Carbon Solutions vant SPIR 2017. Selskapet har utviklet en metode for å bryte karbonet av i CO2-molekylet. Dermed sitter man igjen med karbon-nanofiber og O2-gass. Begge produktene er salgbare. CO2-gassen som benyttes er konsentrert og kommer fra eksisterende karbonfangst-anlegg.

2015: Cambi

Cambi vant SPIR-prisen 2015. Asker-selskapet har utviklet en teknologi som gjør det mulig å produsere biogass fra kloakk- og industrislam, samt mat-, slakteri- og fiskeriavfall.

2014: Urban Water Shuttle

Vinner av SPIR 2014 var Urban Water Suttle – en «bybane» til sjøs utviklet av næringsklyngen Maritime Cleantech West. Urban Water Shuttle utnytter kjent og utprøvd nullutslippsteknologi med de siste hybridteknologier, med bl.a. kombinasjon av batteri og brenselcelle. Fartøyet skal inngå i et helhetlig kollektivt transportsystem i byer lokalisert nær sjø.

2013: CO2BIO

CO2Bio vant SPIR 2013. Selskapet har utviklet et konsept som tillater utnyttelse av store mengder fanget CO2. Gjennom å utnytte CO2 fanget på Mongstad vil CO2Bio hjelpe havbruksnæringen med å få bukt med mangelen på omega-3 fettsyrer som brukes i fiskefôr. Ideen hadde sitt utspring i et arbeid i Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) hvor spørsmålet ble stilt: Hvorfor pumpe CO2 ned i Nordsjøen når den har en egenverdi som en ressurs? CO2BIO eies av Salmon Group, Grieg Seafood, EWOS, BTO og NHIL.