Jorunn Nerheim, leder for ressursgruppe Byutvikling, tar i mot innspill fra medlemmene til Bergen Næringsråd.
Jorunn Nerheim, leder for ressursgruppe Byutvikling, tar i mot innspill fra medlemmene til Bergen Næringsråd.

Mottok 57 innspill til smartbyen Bergen

23.05.2018

Bergen Næringsråd inviterte medlemmene til innspillmøte om smart transport, byutvikling og fornybar næringsutvikling. I tillegg fikk deltakerne med seg en seilas i Byfjorden.

Etter innledninger fra lederne for Bergen Næringsråds ressursgrupper fornybar, transport og byutvikling satt de nærmere 80 deltakerne seg på firemannsbord og diskuterte hva de viktigste tiltakene Bergen Næringsråd bør jobbe for.

En av de som grep ordet var Terje Gilje, administrerende direktør i BOB.  

- Husk at det meste av Bergen allerede er bygget, så vi må utnytte den bygningsmassen vi har og bygge smartere løsninger for alle. Og vi bør samarbeide på tvers av alle sektorer i denne byen, sa han foran de oppmøtte medlemmene i Bergen Næringsråd.

Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd var svært begeistret for alle innspillene som har kommet inn. - Dette tar vi med oss og forsterker arbeidet vårt med å utvikle smartbyen Bergen, sa Atle Kvamme etter møtet.

Fjord1 var vertskap for innspillsmøtet på deres helt nye utsleppsfrie og prisbelønnede fartøyet «Future of The Fjords».  

Ekspertpanelene til næringsrådet

Bergen Næringsråd bidrar til å sette dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø. Foreningen skal fremme medlemmers interesser for å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.

Næringsrådets ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivsledere og fagpersonell fra ulike fagfelt og bransjer. Ressursgruppene møtes jevnlig og gir innspill til Bergen Næringsråds arbeid og sikrer at det til enhver tid jobbes med de rette sakene og problemstillingene.

Har du innspill til Bergen Næringsråd?
Ta gjerne kontakt med en av våre næringspolitiske rådgivere her.

Les mer om Bergen Næringsråds ressursgrupper her.

 

Her ser du et utvalg fra innspillene som ble levert:

 • Samle Store Lungegårdsvannet og Lille Lungegårdsvannet i en helhetlig by.

 • Bergen Næringsråd må jobbe for å bygge tillit mellom aktørene i byen

 • Smart by: Kombinert mobilitet med et sterkt kollektivnett som ryggrad - prioritere sykkel, gange og kollektiv

 • Få containerhavn og godsterminal ut av sentrum

 • Få i gang Lean Startup i byutvikling. Rask iterasjon mellom kommune, utviklere, kunder, beboere

 • Bistå til å forenkle kommunale planprosesser

 • Presse på for at elfly blir en prioritert til Bergen Lufthavn Flesland

 • Være en sterk pådriver for raskt å ta i bruk ny teknologi

 • Begrepet «smarte havner» må defineres inn i Smartbyen Bergen

 • Flere innfartsparkeringer gir kortere kjørestrekk og mer overgang til kollektivtransport

 • Lage testområder for intelligente trafikksystemer

 • Samhandle ulike prosjekter som kan «snakke sammen» og kan gi kommunen og forbrukerne bedre tilgjengelighet og bruksområde.

 • Større utnyttelse av sjøveien

 • Ta med unge mennesker (under 18) i byutvikling ref. modell fra Oslo

 • Diversifisert næringsareal. Må være plass til lett industri, type håndverksbedrifter, i sentrumssonene.

 • Arbeide for bedre analyse (transport, bomønstre, forurensing) slik at tiltak blir mer treffende

 • Styrke kollektivtilbudet både sjø, land og luft (kabel)

 • Hvordan ville Google planlagt Bergen?

 • Tallfeste mål om nye arbeidsplasser i sentrum

 • Re-etablering av Maritim ressursgruppe i regi av Bergen Næringsråd

 

Atle Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511