Adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke forteller næringsminister Torbjørn Røe Isaksen hvilke saker næringslivet i Bergensregionen er opptatt av.
Adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke forteller næringsminister Torbjørn Røe Isaksen hvilke saker næringslivet i Bergensregionen er opptatt av.

Godt møte med næringsministeren

03.05.2018

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag en introduksjon til næringslivet i Bergensregionen og hvilke saker som er viktige for regionen.

Røe Isaksen overtok som næringsminister i januar, og benyttet dagen til å gjøre seg kjent med næringslivet i Bergensregionen. Under besøket hos Bergen Næringsråd fikk han møte representanter for ulike næringer.

- Vi har et mangfoldig næringsliv med tre sterke havnæringer, medieteknologi i verdensklasse og et sterkt finansmiljø, sa adm. dir. Marit Warncke i Bergens Næringsråd under møtet.

I tillegg viste hun til det faktum at Bergen er klyngebyen i Norge fremfor noen.

- Vi spiller på lag med akademia og det offentlige, som sammen med et mangfoldig næringsliv er forutsetninger for å bygge sterke kompetansemiljøer, sa Warncke.

Hun viste til at olje/gass-næringen var den sterkeste næringen i Bergensregionen, og Peggy Krantz-Underland (Statoil) og Kurt Rune Andreassen (CCB) ga innspill på muligheter og utfordringer i en næring som etter noen år med omstilling er i ferd med å få en bedret utvikling.

Andreas Kvarme (Grieg Seafood) fortalte om utfordringer knyttet til et ønske om å øke produksjonen av sjømat, og påpekte samtidig at den nye foreslåtte grunnskatten vil virke konkurransevridende til fordel for utenlandske aktører. Petter Ole Jakobsen (Vizrt) ga innsikt i et verdensledende medieteknologimiljø, mens Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd) informerte om arbeidet næringsrådet har igangsatt som følge av anbefalinger i kapitaltilgangsutvalgets rapport og hvilke områder som oppfattes som særlig viktige.

Warncke var også tydelig på betydningen av marin samlokalisering som særdeles viktig for kunnskaps- og kompetansebygging i regionen.

- Vi fikk gode tilbakemeldinger fra næringsministeren, som allerede under møtet lovet at han snart kommer tilbake for en videre dialog, sier Warncke.