Glimt fra OTC Houston 2018

07.05.2018

Den norske delegasjonsreise til Houston er vel gjennomført med 221 deltakere.  Svært godt levert av arrangørene, og med stor deltakelse både fra næringsliv, akademia og det offentlige. 

Nedenfor viser vi bilder av noen av aktørene fra vår region, og det viser litt av bredden som næringen har på Vestlandet. Derfor var det svært overraskende at hverken Bergen eller Hordaland vurderte dette som viktig, mens Norge utenom Bergen mønstret 12 ordførere og en rekke byråkrater.