Samfunnsansvar prioriteres i næringslivet

30.04.2018

Bærekraft og menneskerettigheter står høyt på agendaen hos Bergen Næringsråds medlemmer.

Bergen Næringsråd har siden 2009 satt bærekraft og samfunnsansvar på agendaen. Det gleder oss derfor stort at hele 7 av 10 av våre medlemsbedrifter oppgir at de forholder seg aktivt til FNs bærekraftsmål, og at like mange arbeider for å sikre at menneskerettighetene ivaretas i sin virksomhet. Dette viser en fersk undersøkelse vi har gjennomført i samarbeid med Raftostiftelsen.

Undersøkelsen viser stor entusiasme blant næringslivet: 81 % av de spurte bedriftene mener arbeid med bærekraftsmålene er positivt for deres renommé, og hele 87 % sier seg enig i at dette også vil være positivt for norsk næringsliv generelt. Det bærekraftsmålet som prioriteres høyest blant bedriftene er "Likestilling mellom kjønnene", etterfulgt av "Innovasjon og infrastruktur", "Anstendig arbeid for alle og økonomisk vekst" og "Ansvarlig forbruk og produksjon".

Samtidig finnes det er klart forbedringspotensial: Dersom målet er at 10 av 10 bedrifter skal satse på både bærekraft og menneskerettigheter har vi fortsatt en vei å gå. Da er det verdt å merke seg at nær halvparten av bedriftene opplever at det kan være utfordrende å forstå hvordan de konkret skal gripe an bærekraftsmålene. De etterspør mer veiledning og ressurser som skal hjelpe dem å konkretisere konseptene bærekraft og menneskerettigheter for sin egen virksomhet. Bergen Næringsråd vil fortsette å bidra ved å fremme kunnskap og oppmerksomhet i næringslivet rundt disse viktige problemstillingene.