Petroleumsstudenter fra NTNU på besøk

16.04.2018

Ressursgruppe Energi møtte en engasjert gruppe petroleumsstudenter fra NTNU på besøk hos CCB. På agendaen var innspill til hvordan bransjen skal møte utfordringer knyttet til omdømme og rekruttering.

Det var en svært engasjert og innsiktsfull gruppe av studenter på petroleumslinjen fra NTNU som møtte Ressursgruppe Energi på CCB Ågotnes på tirsdag. Studentene hadde fått omvisning på anlegget og fått innblikk i hvilken bransje de utdanner seg til, og hva kompetansen deres kan brukes til fremover. Ressursgruppe Energi presenterte sitt prosjekt om hvordan bransjen kan overkomme utfordringene med rekruttering og omdømme og etterspurte innspill fra studentene. 

Gruppen kom med flere innspill på det de anser som årsaken til sviktende rekruttering og omdømme samt hva som må til for å overkomme disse. Sentralt i innspillene stod behovet for kunnskap. Kunnskap til unge og hele samfunnet for øvrig om hva olje og gass bransjen gjør, hvilket samfunnsbidrag den leverer, og ikke minst hvilken rolle den må ha i overgangen til mer fornybar energi om den overgangen skal være vellykket. 

Dette stilte både Linda Aase (RG leder, Aker Solutions) og Terese Kvinge (Statoil) seg bak. -Den tradisjonelle olje og gass bransjen skal ikke være og er ikke i konflikt med utviklingen og investeringen i fornybar energi. Tvert i mot skal den være en premissleverandør og pådriver gjennom energitransformasjonen vi skal gjennom fremover. Det er derfor svært viktig å snu trenden med sviktende rekruttering som vi har observert i det siste. Dette er menneskene som skal anvende kompetansen fra tradisjonell olje og gass virksomhet på utvikling av ny teknologi og fornybare energikilder.