FROKOSTMØTE: Fra v. Espen Børhaug (Bergen Næringsråd), Kasper Løberg Tangen (Deloitte), Björgólfur Hávarðsson (NCE Seafood Innovation Cluster), Tom Christer Nilsen (stortingsrepresentant, Høyre), Geir Lasse Taranger (Havforskningsinstituttet) og Jens Christian Holm (Fiskeridirektoratet).
FROKOSTMØTE: Fra v. Espen Børhaug (Bergen Næringsråd), Kasper Løberg Tangen (Deloitte), Björgólfur Hávarðsson (NCE Seafood Innovation Cluster), Tom Christer Nilsen (stortingsrepresentant, Høyre), Geir Lasse Taranger (Havforskningsinstituttet) og Jens Christian Holm (Fiskeridirektoratet).

Vil ha oppdrettspilot i Hordaland

22.03.2018

– Fiskeridepartementet bør tillate et pilotprosjekt i Hordaland, der oppdrettsselskaper og offentlige myndigheter samarbeider på en helt ny måte.

Oppfordringen kommer fra Kasper Løberg Tangen, senior manager i Deloitte. Denne uken arrangerte Bergen Næringsråd et frokostmøte om trafikklyssystemet som er innført for oppdrettsnæringen. Systemet innebærer, kort fortalt, at det lyser grønt og tillates volumvekst i områder hvor lakselussmitte til villaks er under et akseptabelt nivå. I motsatt tilfelle, som langs vestlandskysten, risikerer oppdrettsselskapene at volumet i merdene må reduseres som følge av for store lakseluskonsentrasjoner. Fra Karmøy til Stadt lyser det rødt.

På frokostmøtet var mange selvsagt opptatt av hvordan man raskest mulig kommer fra rødt til grønt i Hordaland. Deloitte, hovedsamarbeidspartner med Bergen Næringsråd, presenterte et konkret forslag om å tillate samarbeid i et helt nytt omfang dersom problemet skal kunne løses.
– I Hordaland er det mange relativt små aktører og mange små lokaliteter. Hver for seg gjør aktørene mye bra for å løse problemene, men det må gjøres noen strukturelle endringer, foreksempel gjennom endring av lokaliteter, flytting og samlokalisering av lokaliteter, mener Kasper Løberg Tangen.

Oppdrettsnæringen og Fiskeridirektoratet, som forvalter regelverket, er positiv til mer samarbeid.
– Men regelverket forhindrer sektormyndighetene i å gjøre helhetlige vurderinger av hva som er de beste lokalitetene og områdene å produsere i. Det hadde vært svært interessant om Fiskeridepartementet tillot forvaltningsorganet å se tingene i sammenheng – i samarbeid med oppdrettsselskapene, foreslår Løberg Tangen.

– Bergen Næringsråd støtter helhjertet opp om dette, sier næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd Espen Børhaug. – Konsekvensene av røde lys er dramatiske for næringen og alle som leverer til denne. Pilotprosjektet som her foreslås kan løfte oss langt i rett retning – og forenkle offentlig forvaltning på kjøpet.

Det ville ikke bare vært viktig i arbeidet for å løfte Hordaland fra rødt til grønt lys. – Hele den norske oppdrettsnæringen med tilknyttede aktører og lokalsamfunn, vil kunne ha nytte av et slikt pilotprosjekt.

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet og fagdirektør Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet ga umiddelbart uttrykk for en positiv holdning til ideen. Det gjorde også advokat Halfdan Mellbye, som representerte 18 oppdrettsselskaper med lokaliteter i Hordaland.

Det ville ikke bare vært viktig i arbeidet for å løfte Hordaland fra rødt til grønt lys. – Hele den norske oppdrettsnæringen med tilknyttede aktører og lokalsamfunn, vil kunne ha nytte av et slikt pilotprosjekt

Se for øvrig en fyldig reportasje fra Bergen Næringsråds frokostmøte i Fiskeribladet (abo):

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=59207