Lederskifte i Ressursgruppe Digitalisering

01.01.0001

Fra venstre: Tone Merethe Gamlemshaug (DnB), Christian Erichsen (M'Labs), Inge Ådland (BTO), Tor-Erik Stakset (EVRY), Anita Maria B. Rath (Atea), Kari Marvik (CMR), Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd) og Morten Lied (Rainfall)

Lederskifte i Ressursgruppe Digitalisering


Inge Ådland er ny leder for Ressursgruppe Digitalisering. Nå planlegger gruppen en ny møteserie om digitalisering.

Tor-Erik Stakset fra Evry gir seg etter to år som leder, men blir fortsatt med i gruppen fremover. Forretningsutvikler Inge Ådland fra BTO overtar hans rolle.

- Vi fortsetter å prioritere kompetanseheving i regionen, og er allerede i gang med å planlegge en serie frokostmøter om digitale utfordringer og muligheter med gode eksempler fra konkrete prosjekter, sier Ådland.

Møteserien starter i april og vil ha seks samlinger frem til og med november. Mer informasjon kommer når gruppen har laget ferdig programmet. De to første møtene er allerede på plass.

Ressursgruppen har i 2017 gjennomført Digitaliseringsskolen. Skolen har vært svært populær, og påmeldingen har vært så formidabel at den for øyeblikket gjennomføres for tredje gang. Mer enn 200 deltakere har fulgt skolen.

Det neste som står på planen er kartlegging av den digitale modenheten i regionen, som følges opp med et frokostmøte onsdag 21. februar der resultatene legges frem.

Ressursgruppe Digitalisering har også hatt møter med representanter for forskjellige næringer, med tanke på å finne muligheter for samarbeid og erfaringsutveksling.

- Vi ønsker å koble digitalisering og næringer, og ser for oss et tettere samarbeid med klyngene om dette, sier Ådland.