Bergen Næringsråd lanserer BergenUP

01.01.0001


Bergen Næringsråd lanserer BergenUP


Ressursgruppe Nettverk U37 lanserer nytt navn og konsept: BergenUP – nettverket for unge profesjonelle.

- Dette skal gi de unge i næringslivet en sterkere stemme, sier ressursgruppeleder, Helene Kubon Skulstad.

Nettverk U37 ble etablert som en ressursgruppe i Bergen Næringsråd i 2007. Stor medlemstilslutning, godt oppmøte på arrangementene og den sterke interessen rundt nettverket, viste at det fyller et behov for unge å kunne treffes på tvers av bransjer. Nå skifter nettverket navn til BergenUP.

- Navnet er ikke det viktigste her, det er hva vi ønsker med nettverket. Vi skal være et ledene tverrfaglig nettverk for unge under 40 år som vil dele, inspirere, og sammen bygge fremtidens næringsliv i Bergen, sier Skulstad, som til daglig leder konsulentene i PwC Bergen.


Faglige samlinger
Nettverket har ca. ti samlinger i året i tillegg til andre arrangementer i regi av Bergen Næringsråd.

- Vi ønsker å bygge en ”pay-it-forward” kultur i BergenUP, inspirert av miljøer i Silicon Valley, der vi hjelper andre uten å forvente noe tilbake, som kunnskap og nettverk, sier Kubon.

I vår skal nettverket bl.a. arrangere workshop om fremtidsbyen Bergen, møte ledelsen i Statoil på Sandsli og arrangere ledelseskonferanse med utdeling av Ledertalentpris 2018.

Vil du vite mer eller melde deg inn i nettverket, besøk www.bergenup.no

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083