Bekymret for byens eneste engelskspråklige skole

01.01.0001

Bekymret for byens eneste engelskspråklige skole

Denne uken diskuterte Ressursgruppe Internasjonal arbeidet med Bergen kommunes internasjonale strategi, International School of Bergen og start på ny møteserie i regi av RG Internasjonal.

International School of Bergen (ISB)
Det internasjonale skoletilbudet er svært viktig for at regionen skal tiltrekke seg internasjonal arbeidskraft. Men byens eneste engelskspråklige skole må flytte ut av lokalene på Slettebakken Skole i Årstad bydel innen sommeren 2019 og står foreløpig uten plass etter det.

Bergen kommune har gitt garantier om plass i de gamle lokalene til Lærerhøyskolen på Landås, men det må foretas en reguleringsendring for tomten for at de skal kunne drive barnehage. RG Internasjonal frykter at en lang prosess uten avklaring om lokaler til skolen vil føre til store problemer for kompetansebehovet i regionen. Ressursgruppen og Bergen Næringsråd har i samtaler med kommunen understreket at det haster med en rask og smidig behandling av saken for å sikre fremdrift av nye lokaler til ISB.

Bergen kommunes internasjonale strategi
Kommunen arbeider med en ny internasjonal strategi. I september 2017 møtte kommunen RG Internasjonal for å orientere om arbeidet og motta innspill. Bergensregionen har verdensledende næringer innen shipping, sjømat og subsea, og dette er mener gruppen må synliggjøres i strategien. Kommunen har en viktig vertskapsfunksjon og dette bør samhandles godt med Bergen Næringsråd, næringsklyngene og de store FoU-institusjonene.

Strategien skal ut på høring i til gruppen i løpet av våren.

I fjor leverte ressursgruppen innspill til regjeringens internasjonaliseringsstrategi.

Internasjonal medlemsmøter
Både næringslivet, det offentlige og FoU-miljøene i Bergen har hatt langt og tett samarbeid med Kina. Gruppen ønsker derfor å arrangere et mulighetsseminar om Kina nå som de diplomatiske forholdene mellom landene normalisert seg.

Gruppen vil også arrangere nettverksmøter der suksesshistorier fra bedrifter som har lykkes med nasjonale og internasjonale støtteordninger presenteres. Mange bedrifter har nemlig behov for nettverk og kunnskapsdeling når de skal etablere internasjonal virksomhet. Dette viser en spørreundersøkelse utført av Bergen Næringsråd. Samme undersøkelse viser også at det er tidkrevende og komplisert å bruke virkemiddelapparatet.

Ressursgruppe internasjonal møtes 6-8 ganger i året. Les mer om gruppens fokusområder og hvem som sitter i den.

Ressursgruppe Internasjonal i møte 21. februar 2018.